Ferenc pápa kezdeményezésére immár harmadik alkalommal ünnepeljük világszerte a nagyszülőket, időseket. Idén július 23-án tartja a Katolikus Egyház a nekik szentelt világnapot.

A Szentatya 2021 januárjában jelentette be, hogy bevezeti a nagyszülők és idősek világnapját, melyet Szent Joachim és Szent Anna liturgikus emléknapjához (július 26.) közel, július negyedik vasárnapján ünnepel az Egyház. Idén július 23-án lesz a nagyszülők és idősek világnapja.

Ebből az alkalomból és a lisszaboni ifjúsági világtalálkozóhoz kapcsolódva Ferenc pápa arra buzdítja a fiatalokat és az időseket egyaránt, hogy keressék egymást, imádkozzanak egymásért: „Szép az, hogy idén közel esik egymáshoz a nagyszülők és idősek világnapja, valamint az ifjúsági világnap; mindkettőnek a témája Mária »sietsége« (vö. Lk 1,39) Erzsébet meglátogatásakor, s így ez a két világnap arra késztet bennünket, hogy a fiatalok és az idősek közötti kötelékről gondolkodjunk el. Az Úr reméli, hogy a fiatalok az idősekkel találkozva elfogadják a meghívást az emlékezet őrzésére, és rajtuk keresztül felismerik annak ajándékát, hogy egy nagyobb történelemhez tartoznak.

Egy idősebb ember barátsága segít a fiatalnak, hogy ne szűkítse életét a jelenre, és ne feledje, hogy nem minden az ő képességein múlik. Az idősebbek számára pedig egy fiatal jelenléte reményt ad arra, hogy amit megéltek, nem vész el, és álmaik megvalósulnak.

A nagyszülők és idősek világnapja a remény finom, apró jele akar lenni számukra és az egész Egyház számára. Ezért ismételten arra kérek mindenkit – az egyházmegyéket, az egyházközségeket, az egyesületeket, a közösségeket –, hogy ünnepeljék meg ezt a világnapot, a fiatalok és idősek újbóli találkozásának túláradó örömét helyezve a középpontba.

Nektek, fiatalok, akik Lisszabonba készültök, vagy akik lakóhelyeteken fogjátok ünnepelni az ifjúsági világnapot, azt szeretném mondani: mielőtt elindultok, látogassátok meg nagyszüleiteket, látogassatok meg egy magányos idős embert!

Az ő imája védelmez majd benneteket, és szívetekben magatokkal viszitek majd annak a találkozásnak az áldását. Titeket, idősek, pedig arra kérlek, hogy kísérjétek imáitokkal a fiatalokat, akik az ifjúsági világnapra készülnek.”

 

IMA A NAGYSZÜLŐK ÉS IDŐSEK 3. VILÁGNAPJÁRA

Szűz Mária, a hit és remény anyja,

te példakép vagy a közömbösségbe süllyedt emberiség előtt,

tégy engem hozzád hasonlóan készségessé arra,

hogy elfogadjam Isten akaratát,

magasztaljam és dicsérjem az ő irgalmát!

Mária, a lelki erősség anyja,

te ismered szívemet,

kérlek, ne engedd, hogy elcsüggedjek!

Bizalommal kezedbe helyezem életemet.

Gyógyítsd meg sebeimet,

gyengédséged kísérjen utamon!

Szeretet anyja,

jelenléted vezessen bennünket,

hogy örömmel láthassuk családunk összetartását!

Segíts, hogy Isten gyengédségét és szeretetét áraszthassam

unokáim és a fiatalok felé,

hogy ne csak értük,

hanem velük együtt imádkozhassunk.

Járj közben értem, Mária, a Szentlélek ajándékáért:

hogy támogasson gyengeségemben;

öntse szívembe azt a vigasztalást,

hogy a hit nyomait hagyhatom a fiatalok között,

tanúságot tudok tenni az élet szépségéről,

és segíthetem őket tudatosítani,

hogy a földi életnek vége van,

azon túl pedig az Atya ölelése vár ránk!

Ámen.

 

A világnap alkalmából Ferenc pápa üzenetet is tett közzé, amit teljes egészében itt olvashatunk.

Az Apostoli Penitenciária június 15-én kelt rendelete értelmében az idei világnap (július 23.) alkalmából is teljes búcsút nyerhetnek azok, akik személyesen vagy virtuálisan részt vesznek a szertartásokon, és akik a világnap alkalmából meglátogatják az idős, beteg, rászoruló embereket.