Január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén este a Szentatya a Falakon kívüli Szent Pál Bazilikában vezetett ünnepi esti dicséretet az ökumenikus imahét zárásaként. Az idei imahét témája: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17). A szertartáson részt vettek a Rómában jelen lévő többi egyháznak és egyházi közösségnek a képviselői is.

Ferenc pápa “szemléletváltásra” hív bennünket, hogy ne csak “a saját szememmel” nézzünk másokra, hanem Jézus Krisztus “látásmódja szerint”, hogy így, “Isten figyelmeztetését elfogadva, kegyelme által megváltozzunk, és növekedjünk az imádságban, a szolgálatban, a párbeszédben és a közös munkában a Krisztus által kívánt teljes egység felé.”

“12Ha elém járultok színem látására, ki kér rá benneteket, hogy udvaraimat tapodjátok? 13Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünnepi összejöveteleitek… Hogy tűrjem tovább együtt a vétket és ünnepeiteket? 14Újholdjaitokat és zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Már belefáradtam, hogy elviseljem őket. 15Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, mert a kezetek csupa vér. 16Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! 17Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. 18Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe!” – mondja az Úr. „Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Iz 1, 12-18)

Ez az a szentírási rész, amelyből az ökumenikus hét mottóját választották. Ferenc pápa ebből kiindulva mondta el beszédét, amelyet ezekkel a szavakkal kezdett: “Figyelmeztetés és változtatás: ez az a két szó, amellyel kapcsolatban szeretnék ma este néhány gondolatot megfogalmazni.”

“Ha azt akarjuk, hogy – Pál apostol példáját követve – Isten bennünk működő kegyelme ne legyen hiábavaló (vö. 1Kor 15,10), akkor szembe kell szállnunk a háborúval, az erőszakkal, az igazságtalansággal, bárhol is mutatkozzanak. A mostani imahét témáját egy minnesotai hívőkből álló csoport választotta ki, akik tisztában vannak a múltban az őslakos népek ellen és napjainkban az afroamerikaiak ellen elkövetett igazságtalanságokkal. A megvetés és a rasszizmus különböző formáival, a közömbös értetlenséggel és a szentségtörő erőszakkal szemben Isten igéje figyelmeztet bennünket: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17). Nem elég ugyanis elítélni a rosszat, hanem fel is kell hagyni a rosszal, a rossztól a jóhoz kell fordulni. A figyelmeztetés tehát a mi megváltozásunkra irányul.” – mondta többek között a pápa, kibontva gondolatait Izajás próféta szavain keresztül a figyelmeztetésről.

A változás szó kapcsán a megtérésről beszélt. “A megtérésnek közösségi, egyházi dinamikája van. Ezért hisszük, hogy ökumenikus megtérésünk is annyiban halad előre, amennyiben felismerjük, hogy kegyelemre szorulunk, ugyanarra az irgalomra szorulunk: ha felismerjük, hogy mindannyian mindenben Istentől függünk, akkor úgy fogjuk érezni, hogy segítségével „egyek” vagyunk (Jn 17,21), és valóban azok is leszünk! Komolyan testvérek leszünk.”

A közösen végzett esti dicséret végén a pápa köszönetet mondott Őeminenciájának, Políkarposz metropolitának, az Ökumenikus Patriarchátus képviselőjének, Ian Ernestnek, a Canterbury érsek személyes római képviselőjének, valamint a többi jelenlévő keresztény közösség képviselőinek. Kifejezte mély szolidaritását az Egyházak és Vallási Szervezetek Pánukrajnai Tanácsa tagjaival. Köszöntötte az ortodox és keleti ortodox diákokat, a Keresztények Egysége Dikasztérium Ortodox Egyházakkal való Kulturális Együttműködési Bizottságának munkatársait, valamint az Egyházak Világtanácsa Bossey Ökumenikus Intézetének munkatársait. Testvéri üdvözletét fejezte ki Alois testvérnek és a taizéi testvéreknek, akik a püspöki szinódus következő ülésszakának megnyitását megelőző ökumenikus imavirrasztás előkészítésében vesznek részt.

“Járjunk mindannyian együtt azon az úton, amelyet az Úr elénk állított, az egység útján!”  – mondta zárszóként Ferenc pápa.

Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Pápai Tanácsának elnökének köszönő és méltató szavai zárták az ökumenikus esti dicséretet, amelyben kihangsúlyozta, hogy “mi keresztények akkor találunk békét egymás között, ha nem csak a saját jogainkat nézzük, hanem ha hálásan értékeljük azokat az ajándékokat és gazdagságokat, amelyeket a Szentlélek más egyházakra és közösségekre bízott, és amelyek mindannyiunk számára ajándékká és gazdagsággá válnak.”

A pápa teljes beszéde itt megtalálható.

Forrás: Vatican News alapján