Tisztelendő Atyák! Megszentelt életet élő Személyek! Szeretett Testvérek!

A gyászmise prefációjában ezekkel a szavakkal imádkozunk: „Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik.” A hitnek ezt a nagy igazságát idézzük fel ma, amikor XVI. Benedek pápa halálának híre elterjedt az egész világon.

Ezekben a szavakban találjuk meg keresztény életünk értelmét, és így tekintünk a pápa távozására, aki földi zarándokútját befejezve elindult az Atya háza felé, ahol kész lakhely várja, és ahol találkozik Istennel. Mélyen hisszük, hogy amikor az Atya arcára tekint, meghallja szavait: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!” (Mt. 25, 34)

Mi, akik Ukrajnában élünk, hálás szívvel emlékezünk Benedek pápára. Élete végéig érdeklődött egyházunk felől, és a háború kezdete óta mindannyiunk sorsáért aggódott. Soha nem volt közömbös az irányunkban.

XVI. Benedek pápa halála fájdalommal töltött el bennünket. Elérkezett az elválás pillanata, és ez a földi életben mindig szomorúságot okoz. A hit dimenziójában azonban telve vagyunk reménységgel. Annak idején, II. János Pál pápa temetésén az égre mutatott, és azt mondta, hogy a Szentatya az Atya házából tekint le ránk. Most pedig mi tekintünk az égre és a hit szemével látjuk Benedek pápát, aki ránk néz, és mindenkit üdvözöl.

Hálásak vagyunk Benedek pápa életéért, hitéért, nemességéért, és kérjük számára az örök élet ajándékát. Reméljük, hogy földi jelenlétét elveszítve mennyei jelenlétét találjuk, és személyében új közbenjárót kapunk Istentől.

Az elkövetkező napok az áldott emlékű pápáért való virrasztással telnek. „Adj, Uram, örök nyugalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki.” Amen.

 

Lemberg, 2022. december 31.

+ Mieczyslaw Mokrzycki

lembergi érsek, Ukrajna Római Katolikus Püspökkari Konferenciájának megbízott elnöke

 

Forrás: https://rkc.org.ua/blog/2022/12/31/arhiyepyskop-mokshyczkyj-papa-benedykt-do-ostannogo-czikavyvsya-doleyu-ukrayiny/