Nevetlenfalu hívei közösségi ünnepi eseményre gyűltek össze templomukban 2023. január 1-jén, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén. A Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzója, Lucsok P. Miklós OP püspök ünnepi szentmise keretében fölvette a diakónusjelöltek közé Béres Istvánt. Az ünnepélyes szentmisén concelebrált Bán Jónás OFM, nagyszőlősi plébános.

 

Ősi gyakorlathoz tért vissza a Katolikus Egyház, amikor a II. vatikáni zsinat után újra bevezette az állandó diakonátust, vagyis lehetővé tette, hogy az egyházi rend szentségének diakónusi fokozatát ne csak papságra készülők vehessék fel, hanem olyan emberek is, akik egész életükben diakónusként kívánnak szolgálni.

A diakónusjelöltek közé való fölvétel (admisssio) saját liturgikus szertartással történik, mellyel a diakonátusra jelentkező nyilvánosan kifejezi akaratát, hogy fölajánlja magát Istennek és az Egyháznak a szent rend gyakorlására; az Egyház a maga részéről elfogadva ezt a fölajánlást, kiválasztja és meghívja őt, hogy készüljön fel a szent rend fölvételére, és így szabályosan fölveszik a diakónusjelöltek közé.1

Ez a liturgikus esemény mindig valamelyik egyházi ünnep keretében történik. Imáinkkal kísérjük Istvánt és kérjük a Szűzanyát, akinek ünnepén felvételt nyert a jelöltek közé, hogy Mária vezesse őt továbbra is a megkezdett úton.

1 VI. Pál pápa Ad pascendum. Bevezetés. Vö. Uaz. I. a; CIC 1034. k. 1.§. Maga a szertartás: Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum, Appendix II, 232.

Fotó és kisfilm: WeissViktória