A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében Lucsok Miklós püspök, apostoli kormányzó a következő személyi változásokról döntött:

І. Plébánosok, plébániai kormányzók

Anton Konečný atyát 2022. június 23-i hatállyal saját kérésére felmentette az őrdarmai Kisboldogasszony plébánia plébánosi feladatai alól. Anton atya visszatért Szlovákiába; köszönjük neki az egyházmegyénkben végzett többéves szolgálatát! (2022. 06. 22.)

Henryk Jaworski atyát, aki továbbra is az Ungvári Szent György plébániatemplom káplánja marad, 2022. június 23-i hatállyal kinevezte az őrdarmai Kisboldogasszony plébánia plébániai kormányzójává. Ezzel egyidőben felmentette a frigyesfalvi Szent Péter és Pál apostolok plébánia kápláni feladatai alól. (2022. 06. 22.)

Mankovics Sándor atyát, aki eddig a nagybégányi Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya egyházközség plébánosa volt, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte plébániai kormányzónak a rahói Nepomuki Szent János és a kőrösmezői Szent Péter és Pál egyházközségekbe. (2022. 06. 22.)

Gerzánics Szerhij atyát 2022. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a rahói Nepomuki Szent János és a kőrösmezői Szent Péter és Pál egyházközségek plébániai kormányzói feladatai alól, és a püspöki hivatalba helyezte át. (2022. 06. 22.)

Bán Zsolt Jónás OFM atyát 2022. július 10-i hatállyal plébániai kormányzóvá nevezte ki a nevetlenfalui Szent Kereszt felmagasztalása egyházközségbe. (2022.07.01.)

Magyar Gergely OFM atyát 2022. július 10-i hatállyal plébániai kormányzóvá nevezte ki a feketeardói Szent Rozália és a nagyszőlősi Urunk Mennybemenetele egyházközségekbe. (2022.07.01.)

Jaczkó József atyát, aki továbbra is a mezőkaszonyi Szent István király plébánia plébánosa marad, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a nagybégányi Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya egyházközség plébániai kormányzójává. (2022. 07. 07.)

Kvascsuk András atyát, aki eddig a sislóci Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia plébánosa és a kisszelmenci Szentháromságról elnevezett egyházközség lelkipásztora volt, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a técsői Szent István király és a viski Szent Miklós plébániák plébániai kormányzójává. (2022.07.07.)

Petenko Miron atyát, aki továbbra is az ungvári Szent György plébániatemplom plébánosa marad, 2022. augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a sislóci Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia és a kisszelmenci Szentháromság egyházközség plébániai kormányzójává. (2022. 07. 12.)

Pilip Viktor Teodor atyát 2022. augusztus 1-jei hatállyal felmentette a técsői Szent István király és a viski Szent Miklós plébániák plébániai kormányzói feladatai alól és saját kérésére-betegszabadságra engedte.

ІІ. Káplánok, kisegítő lelkipásztor

Mons. Majnek Antal nyugalmazott püspököt 2022. augusztus 1-jei hatállyal a sislóci Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia és a kisszelmenci Szentháromság egyházközség kisegítő lelkipásztorává nevezte ki. (2022.07.18.)

ІІІ. Püspökség, kinevezések

Rohozsán Józsefet személyi titkárává nevezte ki. (2022.02.04.)

Szulincsák Sándor atyát a Felső-Tisza vidéki esperesi kerület esperesévé nevezte ki. (2022.02.11.)

Molnár János atyát püspöki helynökké nevezte ki a magyar ajkú hívek számára. (2022.02.14.)

Fizer Jevgen atyát a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye kispapjainak felelősévé nevezte ki. (2022.02.22.)

Landwehr Martin atyát a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye ördögűzőjévé nevezte ki. (2022.06.13.)

Petenko Miron atyát 2022. június 28-i hatállyal püspöki jegyzővé nevezte ki (2022.06.28.)

Pogány István atyát 2022. június 29-i hatállyal felmentette irodaigazgatói megbízatása alól. (2022.06.29.)

Gerzánics Szerhij atyát 2022. június 29-i hatállyal irodaigazgatónak nevezte ki. (2022.06.29.)

ІV. Szerzetesközösségek

Hajas László Ámosz atya távozott a nagyszőlősi közösségből, mivel elöljárója más szolgálatra helyezte át.

Magyar Gergely OFM atya érkezett a nagyszőlősi közösségbe.

Munkács, 2022. július 21.

Gerzánics Szerhij, irodaigazgató