Kedves Atyák, Szerzetesek és Szerzetesnővérek! Szeretett Testvérek!

Országunkban továbbra is háború folyik. A világegyház egész közössége imában egyesül Ukrajnáért. Ferenc pápa válaszolt az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia kérésére, hogy ajánlja fel Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A felajánlást a pápa március 25-én 17 órakor teszi meg Rómában. Minden plébánosnak összejövetelt kell szerveznie erre az időpontra a plébániatemplomokban, hogy lélekben valamennyien bekapcsolódjunk a szentmisébe és Ferenc pápa felajánlásába.

Március 18-án Ukrajna római katolikus püspökeinek konferenciája felhívást intézett a hívekhez az erre az eseményre való lelki felkészülésről, és március 24-ét a vezeklés és a bűnbánat napjának nyilvánították, saját bűneinkért és a nép bűnéért.

Figyelembe véve a vezeklés és a bűnbánat napjának lelki jelentőségét, 2022. március 24-ét egyházmegyei böjti és imanapnak nyilvánítom, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye minden híve számára. Azon a napon csak kenyeret és vizet vegyünk magunkhoz.

Paptestvéreimet arra buzdítom, hogy ezen a napon végezzenek közösségeikben bűnbánati liturgiát, engesztelésül az élet iránti tiszteletlenség bűneiért, főleg az abortusz bűnéért.

Köszönöm, hogy kitartotok az imában, és köszönök minden áldozatot, melyet felebaráti szeretetből hoztatok. Maradok imával és főpásztori áldással püspökötök:

Munkács, 2022. március 22.

+ Lucsok Miklós püspök
apostoli kormányzó