Augustus császár és Nagy Heródes idejében éppen béke volt Izraelben és az egész Római Birodalomban, azonban nagyon sok volt a háborús feszültség a szomszédos népek, s a gazdagok és a kizsákmányolt szegények között.

Hasonló helyzetben vagyunk mi is. Keletről az orosz támadás fenyeget, nyugatról pedig – Ferenc pápa szavaival – a fasiszta és a kommunista diktatúrához hasonló tendenciák közelítenek. Ezért ma is időszerű megszívlelni az angyaloknak a betlehemi barlang fölött énekelt szózatát: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Ez a kinyilatkoztatás igaz marad a világ végéig: a jót akaró, igazságra törekvő emberek Isten dicsőségére élnek, de a hét főbűn gonosz szellemeitől vezetett emberek a Teremtő szándékát megcsúfolva szégyent hoznak magukra és tragédiákat a világra.

Sokakat megtéveszt Heródes szelleme, aki halálra keresi a földre születő Messiáskirályt, s eközben ártatlanokat végeztet ki. Mennyi ártatlan magzat meg sem tud születni, mert az emberi önzés nem akarja, nem engedi! Pedig a szülők Isten legelső parancsolata ellen vétenek, amit az embereknek adott: „Szaporodjatok és sokasodjatok!” Ördögi hazugság ejti rabul azokat, akik félnek a túlnépesedéstől. Evilág Heródesei nem elégszenek meg a születéseket akadályozó eszközök és módszerek propagálásával, hanem a megszületett gyermekeket is igyekeznek megrontani, tiszta gondolkozásukat megfertőzni az interneten keresztül, sokféle módon rabjává tenni őket valamely bűnnek. A mértéktelen evés-ivás után az önzően gyakorolt szexualitás, sőt – ami egyre jobban fenyegeti a fiatal generációt – a szívet-lelket rontó, a tiszta gondolkodást mérgező pornófüggőség, ami aztán képtelenné teszi a fiatalokat az egészséges párkapcsolatra. Hogy mekkora szörnyű üzleti érdekek állnak emögött, csak sejteni lehet.

Az első Éva utódai próbálnak Isten nélkül boldogulni, csakhogy ez nem lehetséges! Látjuk ezt Káintól kezdve napjaink sok életellenes, Isten-ellenes mozgalmáig. A Krisztus-hívők viszont a második Éva gyermekei, akik Szűz Máriához hasonlóan keresik Isten akaratát és igent mondanak az Ő tervére, áment az Ő akaratára.

Karácsony ünnepén döntsünk újra: Jézus születése váljék valósággá bennünk és köztünk! Az Ő Atyja minket, bűnbánó híveit türelmesen vár, irgalmasan visszafogad és magához emel, s megajándékoz mennyei békéjével, örömével.

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

Majnek Antal megyéspüspök