Június 13-án tartottuk Csepén a Páduai Szent Antal tiszteletére felszentelt római katolikus templom búcsúünnepét. A szentmisét Majnek Antal megyéspüspök mutatta be. A koncelebrálók között volt Hajas Ámosz plébános, Hernádi Lehel ferences atya és Ábrány Krisztián görög katolikus parókus.

Az idei búcsú más volt, mint a többi. A szentmise elején Antal püspök atya megáldotta a felújított templomot és az újonnan épített harangtornyot, amelynek kivitelezése magyarországi pályázati támogatásból és a hívek adakozásából valósulhatott meg. Ezen a napon iktatták be az újonnan megválasztott képviselőtestületi tagokat is.

Majnek Antal püspök atya prédikációjában Páduai Szent Antal életéről és az ő Isten igéjéből merített hitéről prédikált. Ha a keresztény ember életében központi helyet foglal el Isten, akkor megszentelődik az ember élete, családja, környezete.

A szentmise záró áldása és a himnuszok eléneklése után a templomudvarra vonultunk, ahol a hagyományt követve a püspök atya megáldotta a liliomokat és a gyerekeket.

Búcsúünnepünkön velünk ünnepeltek a környező falvakból érkezett hívek is. A szertartásokat követően mindannyian agapén vettünk részt.

Pirok Norbert

Csepe2