GYEREKEK IMÁDKOZTÁK A RÓZSAFÜZÉRT

Egyházmegyénk az idén is csatlakozott az október 18-i, „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” elnevezésű világméretű kezdeményezéshez. Ebben az évben az ukrajnai gyerekek közelről élik meg a háború okozta béke hiányát. Lélekben és imában egyesülve, milliónyi társukkal együtt a rózsafüzér imádság szavaival kérték Mária közbenjárását a háborúk befejeződéséért.

Szinte minden településen összegyűltek a hittanos gyerekek lelkipásztoraikkal és hitoktatóikkal, vagy az óvodás, iskolás gyerekek nevelőikkel, szüleikkel, az egyházközségben élő testvéreikkel a közös imádságra.

 

 

 

 

 

 

Azok a felnőttek, akik részt vettek a kezdeményezésen, elmondhatják, hogy igaz az a megállapítás, amely szerint „a gyermekek imája fellelkesíti az Egyház szívét és missziós szeretettel tölti el.”1

Ungváron például a férfiak imaóráját, amelyet a Szent József Testvériség szervez minden kedden, összekapcsolták a gyerekek imájával. „Köszönjük Szűz Máriának, hogy ma összegyűjtötte minden gyermekét a Fia köré.” Ezekkel a szavakkal adtak hálát.

Őrdarmában úgy döntöttek, hogy egyesülnek a görög katolikus egyházközséggel, hogy Szűz Mária közbenjárására kérjék Istent, hogy hozza el Ukrajnának a békét. „Köszönjük görögkatolikus testvéreinknek a meghívást és a lehetőséget, hogy együtt imádkozhattunk templomukban.” – olvashatjuk beszámolójukban.

Egy kiemelt nap, amikor a rózsafüzér ima ünnepélyes keretek között száll fel az Égbe. Legyen az év többi napján is helye a szívünkben ennek a csodálatos imának, amikor Mária szemével szemléljük Jézust!

1Piacenza bíboros szavai, amelyeket 2019-ben mondott e kezdeményezés alkalmából.