Jézus sebei meggyógyítanak bennünket

  „A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást” (Iz 53,5)

Ez az Izajás könyvében olvasható szentírási szakasz, próféciájának részlete olyankor jut eszembe leginkább, amikor azokra a sebekre gondolok, melyeket lelkünkben és testünkben hordozunk; amikor arra gondolok, hogyan tudjuk begyógyítani ezeket a sebeket. A próféta az Úr Szolgájáról beszél, aki sok szenvedésen megy majd keresztül, de szenvedéseinek gyógyító ereje lesz mások javára.

Ez a prófécia Jézus Krisztus szenvedésével, halálával és feltámadásával teljesül be! Izajás szavait a következőképpen is mondhatjuk: Jézus sebei által nyerünk gyógyulást, vagyis Jézus sebei gyógyítanak meg bennünket. Hogyan történik ez?

Jézus szenvedését feltámadása fényében szemlélve azt látjuk, hogy nem a szenvedés az emberi élet középpontja.  A szenvedés és a halál nem jelenti életünk végét. Ha megfigyeljük, hogyan éli meg Jézus a szenvedést, hogyan viselkedik közben felebarátaival, példát kapunk arra, mit tegyünk szenvedésünk közepette: maradjunk jók és szeretetteljesek. Ily módon a szenvedés az erő megnyilvánulásának tere lehet számunkra és mások számára is.

Amikor sebeinkkel Jézushoz megyünk és az Ő szenvedéstörténetét szemléjük, bátran rá bízhatjuk magunkat, mivel neki is különféle szenvedésben volt része: az árulástól a kínzásig… Neki elpanaszolhatjuk veszteségeinket, és gyógyító kegyelmet nyerhetünk általa.

A Jézus jelenlétében élő tanítványi közösségben, ahol a szentségek által működik, Ő meggyógyít bennünket, mert sebei az irgalmasság gyógyírjává válnak és beragyogják lelkünk sebeit. A szenvedés által, amelyet Jézus Krisztus átélt, minden szentségben jelen van gyógyító ereje! Úgy gyógyulhatunk meg, ha a szentségek éltető erejének forrásából merítünk.

A közöttünk jelenlévő Feltámadt Krisztus a lelki sebeink gyógyítója.

Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen megnyitni sebeinket a Feltámadott gyógyító sebeire, és hogy képesek legyünk segíteni egymást a gyógyulás útján! A mi behegedt sebeink a gyógyulást jelenthetik mások számára is.