A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően a 2020-as évben is több egyházközség és karitász szervezet részesült támogatásban. Mindannyiuk nevében hálás szívvel köszönjük az egyházközségek és karitászok közösségi és szociális programjaihoz és beruházásaihoz nyújtott támogatásokat, melynek köszönhetően – a koronavírus járvány okozta nehézségek és korlátozások ellenére is – fontos karitatív programok, fejlesztések valósulhattak meg, illetve közösségépítő és erősítő programokra kerülhetett sor!

Az alábbi egyházközségek és karitászok köszönetét tolmácsoljuk:

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Szent Család Karitász Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Az Aknaszlatinai Szent Család Karitász 2020. évi szociális programjai

Támogatott szervezet: Téglási Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Templommal kapcsolatos beruházások és szociális programok a téglási római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Ungvári Római Katolikus Szent György Egyházközség
Támogatás célja: Hitéleti programok az ungvári római katolikus Szent György egyházközségben

Támogatott szervezet: Sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Közösségi terek fejlesztésével kapcsolatos beruházások a sislóci római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Szeretet és Kegyelem – Szt. István Karitász Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: A Técsői Szent István Karitász 2020. évi szociális programjai

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: Hitéleti, oktatási programok és templomépülettel kapcsolatos beruházások a ráti római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: A Római Katolikus Egyház Munkácsi Egyházmegyéjének Kisszelmenci Szentháromság Egyházközsége
Támogatás célja: Templom körüli udvarrendezés járdakövek telepítésével

Támogatott szervezet: Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Az ungvári Szent György Caritas szociális programjai

Támogatott szervezet: A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Szürtei Szent Kereszt Felmagasztalása Egyházközsége
Támogatás célja: Közösségi Ház befejezésére irányuló beruházás a szürtei római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Római Katolikus Egyház Egyházközsége Kőrösmező
Támogatás célja: Hitéleti, szociális, oktatási programok a kőrösmezői római katolikus egyházközségben

Támogatott szervezet: Rahói Járási Nepomuki Szent János Karitász Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: A Rahói Járási Nepomuki Szent János Karitász 2020. évi szociális programjai

Támogatott szervezet: A Római Katolikus Egyház Munkácsi Egyházmegyéjének Gálocsi Rózsafüzér Királynéja Egyházközsége
Támogatás célja: A gálocsi, koncházi és homoki roma táborokban élő gyerekek étkeztetési programja

Támogatott szervezet: Munkács-Várpalánkai Jézus Szíve Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A templom ablakainak a cseréje

Támogatott szervezet: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Nagyszőlősi Egyházközség
Támogatás célja: Közösségi élet a mise után

Támogatott szervezet: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
Támogatás célja: A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye hitéleti programjainak, média kiadványainak és intézményi működésének támogatása