Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alakalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.

Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig a háttérben marad – Ferenc pápa így jellemzi Szent Józsefet a Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelében.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve hirdeti meg most Jézus nevelőapjának évét Ferenc pápa, aki köztudottam nagy tisztelője Szent Józsefnek.

Apostoli levélben a Szentatya rávilágít az egyszerű emberek értékére a koronavírus-járvány kontextusában. Mindazoknak a fontos szerepére, akik a hétköznapokban, távol a rivaldafénytől türelemmel hintik maguk körül a reményt és példát adnak a felelős magatartás terén. Olyanok ők, mint Szent József, aki észrevétlen maradt, ám szerepe mégis példa nélkül való az üdvtörténetben.

Szent József úgy teljesítette ki apai szerepét, hogy a háttérbe állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét. Ezért mindig is nagy szeretettel vette körül őt a keresztény nép. Szent József apasága megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése megmenti Máriát és Jézust, ugyanakkor megtanítja Fiának, hogy az Atya akaratát kövesse, és együttműködjön a megváltás nagy misztériumában.

Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltétel nélkül elfogadta Máriát. Ez a gesztusa ma is fontos, amikor pszichés, verbális és fizikai erőszak éri a nőket – mutat rá levelében a pápa.

Mária jegyese bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit anélkül, hogy megértené őket, bátran vállalja feladatát a Szentlélek erejéből fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: „Ne féljetek, mert a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú eseménynek.” József példáját követve mi is fogadjunk el másokat kirekesztés nélkül, előnyben részesítve a gyengéket – buzdít a Szentatya.

Ezt követően méltatja Szent József kreatív bátorságát, mely által képes a gondokat lehetőségként szemlélni és bízni a gondviselésben. Szembenéz családja konkrét problémáival, akárcsak a világ sok más családapája, különösen a migránsok körében.

Jézus és Mária őrzőjeként József az Egyház őrzője is. Minden rászorulóra úgy tekintsünk, mint a kis Jézusra, akit Szent József őriz, akitől megtanulhatjuk szeretni az Egyházat és a szegényeket.

Az ács József tudatosítja bennünk a munkával megszerzett napi betevő kenyér értékét, méltóságát és örömét. A munka méltóságot ad, általa tevékeny részt vállalunk az üdvösségben, megvalósítjuk önmagunkat és eltartjuk családunkat, mely a társadalom alapsejtje. Fedezzük föl újra a munka értékét, jelentőségét és szükségességét, amiből senkit nem szabad kirekeszteni – buzdít a pápa.

A Covid-19-járvány okozta munkanélküliségről szólva erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat a sürgető szociális problémák megoldása mellett, hogy elmondhassuk: egyetlen fiatal, egyetlen ember, egyetlen család sem marad munka nélkül.

Az Atyai szívvel kezdetű apostoli levelében Ferenc pápa napi rutinjáról is ír. Mint ismeretes, mindennap kéri Mária jegyese közbenjárását egy 19. századi francia ájtatoskönyv imádságával. Bizalommal és tisztelettel fordul Szent Józsefhez, de mintegy ki is hívja őt, amikor azt mondja: „Hogy ne mondhassák, hiába fohászkodtunk hozzád, mutasd meg nekem jóságodat, és hogy mily nagy a hatalmad.”

A Szent József-évet meghirdető pápai dokumentum mellett az Apostoli Penitenciária dekrétumot adott ki, melyben rendelkezik a 2021. december 8-ig tartó szentévi búcsú elnyerésének feltételeiről.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír