2022. december 15 – én az Ukrajnai Püspökkari  Konferencia kinevezte a „Caritas–Spes Ukrajna” új elnökét, Olekszandr Jazloveckij püspököt.

Zsarkovszkij Péter atya hivatali idejének lejárta után, aki 2016 – 2022 – ig volt a karitatív szervezet elnöke, a Püspöki Konferencia úgy döntött, hogy Olekszandr Jazloveckij, a Kijev –Zsitomir Egyházmegye segédpüspöke személyében új elnököt nevez ki.

Az ukrajnai római katolikus egyház karitásza tagja a 162 nemzeti karitászt egyesítő Nemzetközi Karitásznak (Caritas Internationalis), valamint az Európai Karitászok 48 tagszervezetének egyike. A Caritas-Spes tevékenysége lépést tart az ukrajnai egyház előtt álló kihívásokkal, most, a háború idején pedig különös tekintettel van a nélkülözők szükségleteire. A Caritas – Spes az Ukrajnai Római Katolikus Egyház minden egyházmegyéjében működik, nemzeti irodával és hét regionális irodával rendelkezik. A keresztény szeretet gyakorlásával és népszerűsítésével hozzájárul a társadalmi igazságosság megteremtéséhez. Tevékenységének célja: a szegénység leküzdése, az igazságszolgáltatás és az emberi méltóság helyreállítása vallástól, bőrszíntől, nemzetiségtől, politikai és világnézeti meggyőződéstől függetlenül.

Néhány nappal később ünnepélyes keretek között is megtörtént a staféta átadása.

Zsarkovszkij atya megköszönte Istennek a Caritas-Spes szolgálatában eltöltött éveit, megköszönte a Püspöki Konferenciának a bizalmat, hogy végezhette ezt a szolgálatot. Majd személyesen is köszönetet mondott mindenkinek, akivel együtt működött a rászorulók megsegítésében.

Utódjához a következő szavakkal fordult: „Erőt és a Lélek segítségét kívánom neked hazánknak ebben a nagyon nehéz időszakban. Isten áldjon meg gazdagon téged és munkatársaidat e küldetés teljesítésében”.

Forrás: Caritas-Spes facebook oldala