A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának 2019. évi egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások kategóriájú támogatásának köszönhetően felújításokat tudtunk végezni a gyertyánligeti római katolikus, valamint az aknaszlatinai Szent István római katolikus templomokon. A Felső-Tisza-vidéknek e templomai, illetve az ott élő közösségei fontos bástyái a szórványban élő magyarságnak, akik sok erőfeszítést tesznek azért, hogy a Kárpát-medencének ebben az észak-keleti sarkában se vesszen ki a magyar anyanyelv, kultúra, az őseinktől örökölt hit és nemzettudat. Hálás szívvel köszönjük a támogatást, amely jelentős segítséget adott e templomok felújítási munkáinak elvégzéséhez!