II. Rákóczi Ferenc szép imájával kívánok áldott, boldog karácsonyt egyházmegyém minden családjának és minden hívének!

Krisztus születik, dicsőítsük Őt!

Szeretettel:
Majnek Antal
munkácsi megyéspüspök

Ó, mély csöndje ennek a szent
éjszakának, milyen mélységes
titkokat takarsz,
az isteni bölcsesség művét!…
összekötve a földieket
az égiekkel,
az Atya ölén a Szűz ölével.
Gyöngeségem nem tud megérteni
Téged, hiszen önmagát
sem képes megérteni,
csak szeretné megadni azt,
amit kívánsz,
úgy, ahogy akarod.
Minden elmélkedő képesség elnémul bennem,
a titok nagyságát eltakarja a szeretet nagysága
– s ki tudná elmondani
Isten szeretetét?
Vedd akaratomat, adj békét,
mert amikor békét nyújtasz,
szeretetet adsz.
A szeretet csak benned nyughat,
mert Te vagy a középpontja.
Nem tudom, mi tetszhet neked bennem,
hogy magad felé vonzol.
Íme, Te, aki istállóban születtél,
betértél bensőm istállójába.
Nem nagyobb titok születésed,
mint irántam való jóságod.