„Harcosként ismerik, mégis a békét szerette” –
Szent László Konferencia Beregszászban

139647 1Első alkalommal rendezett tudományos konferenciát a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán október 11-én. Az alkalmat a 2017-re meghirdetett Szent László-év szülte, melynek célja a királyunk üzenetének átadása a mai kor emberének.

A főiskola Apáczai Csere János Könyvtárának olvasótermében összegyűlt tanárokat, hallgatókat, érdeklődőket Majnek Antal munkácsi megyéspüspök köszöntötte. Kifejezte örömét afelől, hogy Isten nevében és Szent László tiszteletében találkozhatott a konferencia résztvevőivel. Megköszönte a beregszászi egyházközségnek, hogy vállalta a rendezvény megszervezését. Végül a szentéletű uralkodóról is mondott néhány szót, kiemelve: „Lászlót harcosként ismerik, mégis a békét szerette”.

139647

Ezt követően Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem tanszékének vezetője köszöntötte a konferencia előadóit: Solymosi László történészt, akadémikust, Lakatos Balla Attilát, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye régészét, történészét, Braun László főiskolai oktatót (II. RFKMF), Székely Gusztávot, a Salánki Mikes Kelemen Középiskola történelemtanárát, Kész Barnabás főiskolai tanárt (II. RFKMF), Pirigyi Gergely történelem szakos hallgatót.

139647 2

Solymosi László, a konferencia főelőadója másfél órában felvázolta Szent László életének és uralkodásának mozzanatait, fontosabb részleteit születésétől egészen szentté avatásáig.

Braun László előadása által a résztvevők közelről megismerhették a XI. század nemzetközi politikai helyzetét, hiszen külön bemutatta az akkori Bizánci Birodalomban, Lengyel Királyságban, Kijevi Ruszban, a Horvát, illetve a Magyar Királyságban uralkodó körülményeket, melyek hatással voltak Szent László döntéseire.

A hagyományőrző tevékenységéről ismert Kész Barnabás kézzelfogható rekonstruált öltözettel, harci eszközökkel mutatta be királyunk hadviselését. Az előadás után az érdeklődők felpróbálhatták, kezükbe vehették a középkort idéző tárgyakat.

Lakatos Balla Attila Szent László-ereklyetartók és -ereklyék című előadásával érkezett Nagyváradról. Ezenkívül egy kiállítást is hozott, melyet az érdeklődők a főiskola átriumában tekinthettek meg a bőséges ebéd után. Az öt molinó részletesen bemutatja a herma történetét és a nagyváradi Szent László-kultusz alakulását az évszázadok során.

Délután Székely Gusztáv a neves királyunk törvényalkotó tevékenységét mutatta be. Előadása végén felhívta a figyelmet arra, hogy Szent László megőrizte Szent István művét az utókor számára, hiszen a két uralkodó között jogfolytonosság fedezhető fel.

A konferencia végén Pirigyi Gergely ismertette a jelenlévőkkel a Szent László-év azon eseményeit, melyeket Kárpátalján szerveztek meg 2017 folyamán.

Csatáry György összegezve sikeresnek nevezte a konferenciát, mivel a résztvevők épülését, a kereszténység megerősítését szolgálta.

Zárszóként Molnár János beregszászi esperes-plébános hangsúlyozta: „Legyünk büszkék szentéletű királyunkra, és ne úgy tekintsünk rá, mint a középkor egyik uralkodójára, hanem mint egy példaképre, aki a mai kor emberének is üzen.”

Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma