Amit Fatimáról minden katolikusnak tudnia kell

fatimarolHonnan ered a Fatima név? Hogyan történt a napcsoda? Mire vonatkozik a három fatimai titok? A legfontosabb tudnivalókra szorítkozunk.
A portugáliai Fatimában 1917. május 13. és október 13. között hat alkalommal megjelent a Szűzanya három kisgyermeknek: a 10 éves Lúciának és két unokatestvérének, a 9 éves Ferencnek és a 7 éves Jácintának.

Honnan ered a Fatima név?

A Pireneusi-félszigetet a 8. században elfoglalták a muzulmánok. A portugálok csak a 12. században tudták felszabadítani az idegen uralom alól. Amikor a mórok elhagyták Portugália területét, egy keresztény lovag, Don Onsalo fogságba vetette egy muzulmán fejedelem lányát – Fatimát. Megszerették egymást.

Fatima felvette a keresztséget, majd összeházasodtak. Don Onsalo felesége halála után belépett a ciszterci rendbe, s a várost, ahová feleségét temette, elnevezte Fatimának.

Keresztényüldözés és a jelenések kezdete.

XV. Benedek pápát mély aggodalom töltötte el a háború miatt, ezért kilencedet hirdetett a világ békéjéért. 1917. május 5-én kezdődött el a kilenced. Az utolsó előtti napon valami rendkívüli dolog történt.

Május 13-án Mária megjelent három kisgyermeknek.

A hír villámgyorsan bejárta a világot. A portugál ateista hatóságok mindenáron szerették volna bezárni a gyerekek száját, hogy ne beszéljenek arról: látták a Szűzanyát. Egy bizonyos időre börtönbe is zárták őket.

A napcsoda

1917. július 13-án, egy soron következő jelenéskor Mária megígérte, hogy egy rendkívüli csoda történik októberben. „Olyan nagy csodát teszek, hogy biztosan mindenki elhiszi a jelenéseket.” Mária jelezte, hogy mely órában és hol fog ez történni: Cova da Iria Fatimában. A hatóságok a jelzett eseményről mindenkit értesítettek, hogy a gyerekeket és tanúságtételüket elhiteltelenítsék. Ennek ellenére október 13-án 80 ezer ember gyűlt össze, akik szerettek volna átélni valami rendkívülit.

Az egyik pillanatban megjelent egy fényvillanás, majd egy kis tölgyfa fölött megjelent Isten Anyja, aki azt mondta a gyerekeknek: azt akarja, hogy ezen a helyen építsenek kápolnát az ő tiszteletére. Úgy mutatkozott be, hogy ő Isten Anyja, a Rózsafüzér Anyja. A rózsafüzér imádkozására buzdított, és megerősítette, hogy a háború hamarosan befejeződik, a katonák pedig – férfiak és apák – hazatérnek. Ezután csodák sora történt.

Mária keserűen megjegyezte: „Ne sértsék meg többé az emberek Istent bűneikkel, már úgyis sokan megsértették.” Ekkor az égen szertefoszlottak a felhők, a jelenlévők pedig láthatták a napcsodát, amely „táncolt”, majd hirtelen a föld felé közelített, mintha rá akarna zuhanni. Jézus föltámadása után Isten először tett ilyen csodát.

Idővel a hatóságok ateista befolyása gyengülni kezdett. Nagyon sok szabadkőműves megtért. Mária Fatimában emlékeztetett arra, hogy hová vezet, ha Istent megtagadják. Üzenetében megismételte Jézus szavait: „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban.” Ezt idézte fel II. János Pál pápa 1982. május 13-án fatimai prédikációjában.

Látomás a pokolról. A titok első része.

A gyermekek látomását fatimai titoknak nevezték el. Három részből áll.

Az első látomás a pokolról. A gyerekek tűztengert láttak, benne démonokat és izzó parázshoz hasonló elátkozott lelkeket. Mindenfelől szikrák röpdöstek, kiáltozások hallatszottak.

A titok második része.

Jácinta nem sokkal halála előtt elmondta egyik nővérének, hogy Isten Anyja azt mondta: a tisztátalanság bűne miatt jutnak legtöbben pokolra. A tisztátalanság bűne a szeretet tagadása, az egoizmus és a szemérmetlenség megnyilatkozása.

Mária azt mondta, hogy az emberek megmenekülhetnek az ő Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnök engesztelésével. Hasznosak a következő napi gyakorlatok: rózsafüzér imádság, szentírásolvasás, szentmisén való részvétel, szentgyónás.

A titok harmadik része.

Mária legnagyobb hatással a gyermekekre volt. Lúcia nővér elmondása szerint a titoknak ez a része a pápákra vonatkozott. Ezt a titkot tartják a legrejtélyesebbnek.

Tartalmát II. János Pál pápa tette közzé 2000. június 26-án. Többek között egy fehér ruhába öltözött papról szól, aki egy tűzfegyverből kilőtt golyótól és nyílvesszőktől esik el. Egyesek kapcsolatba hozzák ezt a II. János Pál ellen 1981. május 13-án elkövetett merénylettel.

A fatimai üzenet aktualitása

A mielőbbi megtérésre való felhívás, mely anyai gondoskodással és szeretettel teljes, továbbra is érvényben marad. A fatimai üzenet mindenkinek szól. Arra hív fel, hogy járjuk a hit útját és bízzunk abban a boldogságban, melyet Isten készített számunkra.

(Oroszországról is jövendölt Mária. Kérte, hogy ajánlják fel azt Szeplőtelen szívének, mert különben Oroszország az egész világon elterjeszti tévtanait. Sok szenvedésben lesz részük az embereknek, sokan meghalnak, de Oroszország megtér, és Mária Szeplőtelen szíve diadalmaskodik.)