A Szent Márton jubileumi év lezárása egyházmegyénkben

DSCF5959A szokásosnál is nagyobb ünnepség színhelye volt november 11-én a munkácsi Szent Márton székesegyház: idén nem csak az egyházmegyei búcsút ünnepeltük ezen a napon, hanem ekkor került sor a Szent Márton jubileumi év lezárására, valamint a templom kertjében nemrég felállított Szent Márton-szobor megáldására is, mely Matl Péter szobrászművész alkotása. Az ünnepi szentmise egy részét közvetítette a magyarországi és a kijevi Mária Rádió, a youtube-on pedig teljes hosszában követhető volt az élő közvetítés, most pedig megnézhető az archív felvétel.

A templomot zsúfolásig megtöltötték az egyházmegye minden tájáról érkező hívek, egyházmegyénk papjai és vendég papok, valamint a nálunk működő nővérek is. A szentmise elején Snep Román munkácsi plébános köszöntötte a megjelenteket: Mieczysław Mokrzycki lembergi érseket, az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, a szentmise főcelebránsát; Nil Luscsák munkácsi görögkatolikus segédpüspököt, Soltész Miklós és Latorcai Csaba államtitkárokat, a magyar minisztériumok többi képviselőjét, az Ukrajnában szolgálatot teljesítő főkonzulokat, Andrij Baloga polgármestert, Nuszer Ernő képviselőt, valamennyi állami képviselőt és minden jelenlévő hívőt és zarándokot.

Mieczysław Mokrzycki érsek prédikációjában nem csak a Szent Márton jubileumi évről, hanem az ukrajnai egyház újjáéledésének 25. évfordulójáról is megemlékezett, és hálát adott mindazokért, akik az egyház újjáéledésének segítői voltak: a környező országokból érkező papokért, szerzetesekért és szerzetesnőkért és a hazai hivatásokért. Hálát adott azokért a hívekért is, akik a nehéz időkben az üldöztetés dacára megőrizték és továbbadták hitüket.
Az érsek II. János Pál pápa ukrajnai látogatásának 15. évfordulóját is felidézte, s beszédét a szent pápa Kijevben elmondott szavainak elismétlésével fejezte be: II. János Pál annak idején a papságtól azt kérte, szolgálják és vezessék a népet, a fiataloktól, hogy ne veszítsék el reményüket és lelkesedésüket, a szülőktől, hogy adjanak gyermekeiknek méltó példát, és szeretettel neveljék őket. „Ez az ő végrendelete számunkra” – fogalmazott az érsek.

A szentmise végén felolvasták Claudio Gugerotti nuncius köszöntőlevelét is, aki Ferenc pápa nevében áldását küldte a jelenlévőknek.

Ezek után Majnek Antal püspök átadta az általa néhány éve alapított Szent Márton Palástja-díjakat: a Pro fide érmet a mezőkaszonyi egyháztanács-elnök, a 26 éve hitoktató Katkó Erzsébet, a Pro caritate érmet Gór József, a viski karitász vezetője vehette át, aki 1994 óta vesz részt a karitász munkájában, nagy segítséget nyújtott az árvizek alatt, és nagy szerepe van a cigánymisszió létrehozásában és működtetésében.

A szentmise végén Antal püspök atya örömmel tette szóvá: most először történt, hogy a Mária Rádión keresztül Szent Márton kötötte össze Magyarországot Ukrajnával, mintegy hidat építve a kettő között. „Ilyen még nem volt” – mondta örömmel. Megemlítette, hogy a jubileumi évben Szent Márton ereklyéje végigzarándokolta egyházmegyénk templomait; most visszatért ide a székesegyházba, s továbbra is kérhetjük az ő közbenjárását.

Egyházmegyénk székesegyháza ezen a napon még egy ereklyével lett gazdagabb: Mieczysław Mokrzycki érsek, aki korábban II. János Pál pápa magántitkára volt, a szent pápa egyik miseruhájában mutatta be a szentmisét, melyet a végén ünnepélyesen Majnek Antal püspöknek ajándékozott. Ezentúl ezen a miseruhán keresztül még inkább fogjuk érezni a szent pápa jelenlétét, akinek 15 évvel ezelőtti lembergi és kijevi szentmiséjén számos kárpátaljai is részt vett.

Az érsek atya a szentmise végén áldást adott a Szent Márton ereklyével, majd elénekeltük a pápai himnuszt – ha nem is ezer nyelven, de egyszerre 3-4 nyelven biztosan. A szentmise könyörgéseit is több nyelven – magyarul, ukránul, szlovákul, németül – olvasták fel, maga a szentmise latinul, magyarul és ukránul volt.

DSCF6056Ezután a jelenlévők kivonultak a székesegyház udvarára, ahol Majnek Antal püspök megáldotta a nemrég felállított Szent Márton-szobrot. A szentmise végén és ekkor is köszönetet mondott Matl Péter szobrászművésznek az ihletett munkáért: a gyönyörű Szent Márton-szobor elkészítéséért. Köszönetet mondott továbbá a magyarországi Miniszterelnökségnek, melynek támogatására szintén szükség volt ahhoz, hogy ez a szobor most itt álljon mindannyiunk örömére.
A szobor megáldása után beszédet mondott még Dr. Latorcai Csaba miniszterelnökségi helyettes államtitkár, aki kiemelte: Magyarország támogatására számíthatnak Kárpátalján, a magyarok is és a más nemzetiségűek is. Éppen azért jelentett örömet számukra is, hogy a Miniszterelnökség anyagilag is támogathatta azt a kezdeményezést, hogy a rászorulók nagy pártfogójának, Szent Mártonnak végre méltó szobrot állíthassanak a székesegyház kertjében.

A számos zarándokot agapéval várták a munkácsi hívek. A sok esős nap közben igazi ajándék volt, hogy a szentmise kezdete előtt pár perccel kisütött a nap.

Szent Márton püspök nemcsak székesegyházunk és egyházmegyénk védőszentje, hanem Munkács városáé is. November 11-ének délutánján ökumenikus imával kezdődött a város háromnapos ünnepségsorozata számos iskolás gyermek és érdeklődő felnőtt részvételével. A sétálóutcában az egyházak képviselői – köztük Majnek Antal püspök és Snep Román plébános – beszédet, ill. imát mondtak, majd megáldották a Szent Márton lovas szobor elkészült talapzatát, melyben már elhelyeztek egy időkapszulát. A nyitóünnepség székesegyházunkban folytatódott, melyen Andrij Baloga polgármester is megjelent. A szolyvai fiatalok Szent Márton életéről adtak elő misztériumjátékot. Végül Fizer Jevgen munkácsi káplán ismertette röviden Szent Márton életét. Ezután a gyerekek a városháza elé vonultak, ahonnan kiindulva lampionos felvonulást tartottak a szent tiszteletére.

Szent Márton születése jubileumi évének a végére értünk, nem úgy az ő követésének, amit még csak most kezdünk el igazán. Szent Márton püspök, taníts, vezess és imádkozz értünk, hogy hozzád hasonlóan szeressük és szolgáljuk Istent, embertársainkban is!

Pápai Zsuzsanna

LAUDÁCIÓ

Katkó Erzsébet 1956. augusztus 28-án született Mezőkaszonyban, mélyen vallásos római katolikus család harmadik gyermekeként. Kaszonyban nevelkedett, itt végezte el középiskolai tanulmányait is.

1973 szeptemberétől a kaszonyi óvodában kezdett el dolgozni, mint óvónő. 1974-ben házasságot kötött, egy fia született. Erzsébet 1979-ben befejezte a Szoroki (Moldávia) Tanítóképző Főiskola óvónői szakát. 1993-tól a kaszonyi bölcsőde és óvoda vezetője lett egészen 2015-ig, nyugdíjba vonulásáig.

A nehéz időkben már gyermekként részt vett az egyházközség életében. Otthonukban Károlyi Lajos atya vezetésével gyakran összegyűltek a hívek, a gyerekek. Ezeken a délutánokon, estéken imádkoztak, énekeltek az egyháztanács tagjaival, nagyböjtben gyakorolták a passiót, tanulták a zsinat utáni liturgiát.

Erzsébet a tiltott időben is kitartott hite mellett, rendszeresen járt templomba.

1990 októberében Károlyi Lajos atya felkérésére kezdett hitoktatni. Munkáját szeretettel, becsülettel, odaadással végezte és végzi mind a mai napig. A hitoktatás mellett Erzsike az egyházközség kurátori feladatait is ellátja.

LAUDÁCIÓ

Id. Gór József 1948. július 20-án, Visken született, ötgyermekes családban. Tanulmányai befejeztével pékségben dolgozott, majd kőműves munkákat végzett és autószerelő is volt.  Már 1994 óta aktívan részt vett a viski egyházközség karitatív szolgálatában a szegény és rászoruló emberek megsegítésén, valamint a viski roma misszió elindításában és működtetésében.

Az 1998-as novemberi árvíz idején kezdett intenzíven részt venni az egyházközség életében. A segélycsomagok elosztásában, a károk felmérésében vezető szerepet játszott.

1998-2006 között a viski egyházközség kurátora volt, miközben továbbra is aktívan folytatta a karitatív szolgálatot. Karitász munkájának szerves része a cigánytábor imaházának működtetése és az iskolai oktatás támogatása. Jelentős érdeme van a viski egyházközség volt ingatlanjainak visszaszerzésében. Jelenleg a viski karitász igazgatója. Feleségével 45 éve élnek példamutató családi életet, öt gyermeket neveltek fel.

[imagesizer path=”images/stories/11.11.2016″ width=”150″ class=”imgsizer”]