Megszületett – a te szívedben is?

karacsonyTeremtő Istenünk, mennyei Atyánk elküldte hozzánk irgalmas jóságának örömhírét Fiában, Jézusban, aki tökéletesen átadta nekünk ezt az evangéliumot. Jézusban mindenki megtapasztalhatta, hogy velünk az Isten (Emmánuel). Ez Karácsony ünnepének misztériuma: az Ige megtestesült Názáretben, s kilenc hónap múlva megszületett Betlehemben. Nagycsütörtök, s az Ő halála és feltámadása óta pedig titokzatosan megfogan híveiben is. Pünkösdkor a látható világba született az Ő egyháza. Azóta is születik minden hitre ébredő emberben; aki beengedi a szívébe az Ő szeretetét és igaz tanítását, ott megfogan az Ő titokzatos élete. A hívő embernek, aki már hordozza magában a megtestesült Igét, vigyáznia kell erre az isteni magzatra, mert hűtlenségével, halálos bűnével abortálhatja, ill. keresztre feszíti. Ne áltassuk magunkat, ahogy ezt sok, magát vallásosnak gondoló ember teszi. Istennek, aki teljesen odaadta Fiát nekünk, értünk – mi csak két napot adunk, Karácsonyt és Húsvétot? Vagy minden vasárnap, az Úr napján egy órát is adunk neki – a heti 168-ból – csak mert ez parancs?

Valljuk be: ha tényleg szeretünk valakit, nem méricskélünk, nem spórolunk, nekiadjuk az időnket, tehetségünket, szolgálatunkat. Miről is szól az első parancsolat a tízből? És a főparancsolat? Hol állok én ennek a teljesítésében? Felnőtt keresztény testvérem, Jézus már 2000 éve megszületett a Szentföldön – és a te szívedben? házasságodban és családodban? és kapcsolataidban? Oly gyönyörű, idilli képeket festenek a betlehemi születésről, de tudjuk, hogy az a helyzet igazából milyen szomorú volt, s a környezet is, az istálló… Mégis, a hit szemével nézve valóban a legszebb képet is felülmúló valóság: maga az Isten s az Ő Országa jött le a földre! Kezdtek megvalósulni a próféták meseszép jövendölései. Karácsony szent titka 2000 éve mindig ismétlődik ott, ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, az Ő szeretetében!
Végezetül álljanak itt egy 17. századi költő, Angelus Silesius sorai:

 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
(Angelus Silesius)

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok minden jóakaratú embernek!

Majnek Antal
munkácsi róm. kat. megyéspüspök