DSCF7295A megszentelt élet napja a Munkácsi Egyházmegyében

Mint már évek óta, idén február 2-án is a Munkács melletti Schönbornban ünnepelték a megszentelt élet napját egyházmegyénk szerzetesei és szerzetesnővérei. Velük ünnepeltek az egyházmegyés papok, a domonkos és a ferences harmadrendiek, valamint a lelkiségi mozgalmak képviselői is. A szentmise ünnepi szónoka, Tomaž Mavrič, a lazaristák tartományfőnöke Kijevből érkezett az ünnepségre.
A szentmise elején – a Schönbornban élő indiai nővérek szép bevezető éneke után – a püspök atya köszöntötte a jelenlévőket.

Emlékeztetett arra, hogy a pápa ezt az évet a megszentelt élet évének hirdette meg. Mint elmondta: a pápának erre a napra írt felhívása mindannyiunkhoz szól, “hiszen a keresztségben mindannyian egyek vagyunk, és annál nagyobb fogadalom és ígéret nincs, nem lehet. Kérjük az Úr Isten Szentlelkét, hogy mindannyiunkban erősítse meg azt a fogadást, azt az ígéretet, amelyet a kereszteléskor, illetve fogadalmunkkor tettünk. Kérjük az Ő Szentlelkét, hogy dicsérni és dicsőíteni tudjuk az Urat, nem csak odaát, hanem már itt és most, szünet nélkül.”
Tomaž Mavrič atya homíliájában, majd a szentmise után a konferenciabeszédben is a Szentatya már említett üzenetét ismertette. Ezután a jelenlévők elénekelték a Veni Creator himnuszt, majd – ki magyar, ki ukrán nyelven – megújították szerzetesi fogadalmaikat.

 A szentáldozás után Majnek Antal püspök felhívására mindkét nyelven elimádkozták azt az imát, melyet a Szentatya a megszentelt élet évének elején mondott.

A szentmise végén Zsarkovszki Péter püspöki helynök megköszönte Tomaž Mavrič provinciálisnak, hogy eljött Kárpátaljára, hogy megossza örömüket és velük együtt adjon hálát a hivatás nagy ajándékáért, s megosztotta velünk gondolatait. Hozzátette: “Egyikünk sem tudja teljesen megérteni, Isten mi alapján választ ki bennünket. De, amint Jézus is az apostolokat, azt választja ki, akit Ő akar.” Majd Majnek Antal püspök mondott köszönetet a vendég szónoknak, kiemelve a lazaristák Kárpátalján végzett szolgálatát, mely nagy lelki megújulást és számos lazarista hivatást eredményezett. Végül minden szerzetesnek, szerzetesnőnek, a világi rendeknek és a lelkiségi mozgalmaknak is köszönetet mondott jelenlétükért, szolgálatukért. Kiemelte, milyen hálás az Úr Istennek, hogy egyházmegyénkbe ilyen sokfelől hívott szerzeteseket, még Európán kívülről, Indiából is.

Az ünnepi szentmise a pápai himnusz eléneklésével zárult.

[imagesizer path=”images/stories/megszentelt-2015″ width=”150″]