Imádság

Szent Márton kép0001-1(Szent Máron Jubileumi Ev)

Istenünk, hálát adunk neked Szent Mártonért, akit példaképül és segítőnkül adtál az irántad, az Egyház és az emberek iránti áldozatos szeretetben.
Ebben a jubileumi esztendőben, mint szülőföldjének gyermekei, még inkább igyekszünk követni őt az irgalmasság útján. Az embertársainkat felemelő szeretet által bizonyságot akarunk adni a szeretet minden bajt legyőző és a világot újjáalkotó erejéről.
Szent Márton, légy közbenjárónk az Atyánál,hogy hitünkben megerősödve építsük a szeretet civilizációját.
Miként te, mi se adjuk fel soha a reményt, hogy Jézus megváltásának erejében képesek vagyunk legyőzni a bennünk és a világban rejlő bűnt.
Végül követni akarunk téged abban is, hogy a Szentlélek erejében bízva rendíthetetlenül hiszünk a szeretet végső győzelmében.

Ámen