Kárpátaljai életvédő beszámoló 2014

magyarKedves Barátaink!

Reméljük, szépen telt a karácsony! A hátralévő ünnepnapokra és az új évre sok kegyelmet és erőt kívánunk mindegyikőtöknek!

Év vége lévén, szeretnénk beszámolni az egyházmegye életvédő csoportjának ez évi tevékenységéről egészen röviden, valamit pár szóval arról is, mi történt idén a világban ezen a területen.

Volt 3 lelkigyakorlatunk abortuszon átesett nők számára, ebből egy Vinnicában (Belső-Ukrajna), ahová visszavárnak minket. Ezen kívül tartottunk egy többnapos lelkigyakorlatot a görög katolikus papnéknak, a Caritas dolgozóinak (ennek utolsó napját a Kezünkben a Jövő Egyesület), kettőt ukrán nyelvű fiataloknak a tisztaság kapcsán, összességében nagyon sok előadást iskolákban, nevelőszülőknek, egyházközségek felnőttjeinek, papoknak, fiataloknak stb., Munkácson pedig a “Családi napok” keretében népszerűsítettük a családi értékeket.

Idén újra volt egy nagyszabású plakátkampányunk, több mint 40 óriásplakátot sikerült kihelyezni, nagyrészt díjmentesen, többet hónapokra. Ezen kívül számtalan citylight, kisebb-nagyobb plakát és szórólap került ki, ebben sokan közreműködtek!
Azt látjuk, hogy a plakátok igen erőteljes eszközök ebben a szolgálatban, és jelentősen hozzájárulnak a társadalmi gondolkodás formálásához is.

Más módon is jelen voltunk a médiában: sok TV- és rádióműsor, újságcikk segítette az életvédő mentalitás terjesztését. Működik Facebook- és internetes oldalunk is, ezek karbantartásához, fejlesztéséhez szívesen elfogadnánk segítséget!

Részt vettünk a jegyespárok házasságra való felkészítésében a természetes családtervezés oktatásával, és – új feljleményként – egy szakértő elkezdett nálunk foglalkozni meddőséggel küzdő házaspárokkal is. A NaPro-technológiát, amely hatékonyabb a lombik-programnál, az Egyház támogatásával dolgozták ki. A konzultációk Ungváron és Munkácson is elérhetők, kérésre megadjuk az elérhetőségeket – terjesszétek az információt!

Ebben az évben egyre erősödött a csoportunk lelkigondozói profilja, egyre több az ilyen jellegű megkeresés, bár még nem hirdetjük nyíltan ezt a szolgálatot (talán majd szeptembertől). Hárman idén fejezzük be a budapesti Orvosi Egyetem lelkigondozói szakát, ketten az önkéntesek közül idén kezdték el ugyanitt a mentálhigiénés képzést.
A hírek szerint lesz hasonló képzés a beregszászi főiskolán is, mindenkit bátorítunk, aki indítást érez arra, hogy emberek lelkével foglalkozzon, hogy jelentkezzen!

Hárman közülünk idén elvégeztek egy öngyilkosság-intervenciós programot is.
Egyik munkácsi munkatársunk pedig elkezdte a kórházi lelkigondozást, különös tekintettel az alkoholbetegekre.

Nagy öröm számunkra, hogy – az önkéntesek közreműködésével is! – jó néhány kisbabának sikerült megszületni. Többek között egy nyitott gerincű, járni nem tudó kismama is életet adott egy egészséges kisbabának, akinek a megszületését sokan lehetetlennek tartották.

Egy kisbabát pedig a tavaly év végén felszentelt Élet Ablakban találtak meg a kórház dolgozói, a babát azóta már befogadta egy gyermekre váró házaspár.

Mindez a tevékenység természetesen sok-sok adminisztratív munkával, szervezéssel, pályázatírással, készülettel járt.

Lehet, hogy a beszámoló hangulatából úgy tűnik, minden szép és jó, milyen látványos munka is ez – de ez egy akadályokkal és nehézségekkel teli út, amelyen újra és újra meg kell fogalmazni magunknak, miért fontos ez a munka. Egy szerzetesnővér, aki már 20 éve foglalkozik az élet védelmével, mondta nekünk, hogy az a legnehezebb ebben, hogy nem látványosak a gyümölcsök, sokszor csak hosszú távon láthatóak, vagy majd a mennyországból. Ezért nagyon fontos az állhatatosság. Mások arra figyelmeztettek, hogy mivel az élet ügye, a lelkek ügye – Isten ügye, ezért számítani lehet nehézségekre, támadásokra, ahogy ezeket tapasztaljuk is.

Mégis, legfőképpen az imádságos háttér és az ebből fakadó sok-sok kegyelem az, ami előre vitte ezt a munkát, ezért nagyon kérünk Titeket, ne hagyjátok abba az imádságot, újítsátok meg újra és újra az ez iránti elkötelezettségeteket! Nagy szükség van rá, higgyétek el!

Egy kicsit a világról, amelyben élünk:
Úgy tűnik, idén is folytatódott a tendencia, hogy a fejlett világban mindenkinek joga van mindenhez, bármilyen erkölcs- vagy társadalomellenes dologról legyen is szó, csak a meg nem született gyermeknek nincs joga az élethez. A liberalizmus diktatúrája most már komolyan veszélyezteti a lelkiismereti szabadságot – bírósági döntések sora mutatja ezt. Utoljára a napokban Angliában hozott a legfelsőbb bíróság olyan döntést, hogy a szülésznőknek nincs joguk lelkiismereti okokból visszautasítani az abortuszban való közreműködést, elbocsáthatók az állásukból, ha nem akarnak részt venni benne.
Ott tartunk, hogy a nemzetközi fórumokon az élet- és családvédő országok szinte kizárólag a fejlődő országok közül kerülnek ki (üdítő kivétel éppen Magyarország!), a Nyugat komoly nyomást gyakorol az abortusz és az erőltetett, korai szexuális oktatás és a melegjogok elfogadása kapcsán ezekre az országokra, pl. a segélyek folyósítását ezekhez köti.

Mindeközben egyre több tanulmány jelenik meg az abortusz lelki egészségre gyakorolt hatásáról annak ellenére, hogy az AB-lobbi mindent megtesz, hogy ilyen adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra. Mégis, több országban okoz már aggodalmat, hogy egészen nyilvánvaló az összefüggés az öngyilkossági adatok, a pszichés megbetegedések és az abortusz között. Van, ahol úgy próbálják megoldani ezt a problémát, hogy az abortusz után egy idővel visszarendelik a nőt pszichológiai konzultációra – miközben látjuk, hogy a probléma nagyobbrészt nem azonnal, hanem késleltetetten jelentkezik!

Ami az ukrajnai helyzetet illeti, komolyan lehet attól tartani, hogy a radikálisan megromlott gazdasági és politikai helyzet, a létbizonytalanság arra késztet sok szülőt, hogy ne merje elvállalni a születendő gyermekét. Ebben a helyzetben különösen fontossá válik az imádság és az ez irányú munka. Kérünk Titeket, hogy segítsetek ebben!

Köszönünk mindenkinek minden segítséget, imát, jó szót, támogatást.
Adjon mindannyiunknak az Úr Isten békés új évet, sok kegyelmet, áldást.

Petenko Miron atya
Popovicsné Palojtay Márta
Email: nem.itellek.el@gmail.com