Krisztusban kedves Testvérek, kedves honfitársak!

Nagy fájdalmunkra az ukrajnai egyházi közösségek békefelhívásai nem találtak meghallgatásra. Folytatódik a vérontás, emberek halnak meg, nem szűnik meg az erőszak. Minden hívünket imára és böjtre szólítjuk fel. Az imádság és áldozathozatalaink a legerősebb és a legelső eszköz számunkra. Kérünk mindenkit, hogy szüntelenül könyörögjön az irgalmas Istenhez sokat szenvedett Hazánkért.

A lelkipásztorokat arra buzdítjuk, hogy szervezzenek imavirrasztásokat a plébániákon, a csoportokban és a közösségekben. Az Isteni Gondviselés útjai titokban maradnak számunkra. Kérjük Istent, hogy vonuljon vissza a rossz és győzedelmeskedjen a jó, hogy tűnjön el a gyűlölet és a bosszúvágy, szülessen meg a testvéri szeretet, hogy legyen vége a háborúnak és jöjjön el a béke, hogy oszoljon el a sötétség és keljen fel az isteni kegyelem napja. Köszönjük nektek, kedves Testvérek, minden imátokat és áldozatotokat arra a szándékra, hogy béke legyen Ukrajnában. Szívből adjuk rátok áldásunkat!

 

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia