Találkoztak a cigánypasztorációban dolgozók

Február 27-én a munkácsi püspökségen gyűltek össze azok a papok és hitoktatók, akik a cigánypasztorációban működnek a Munkácsi Egyházmegyében. A püspök atya egy elmélkedést tartott a jelenlévőknek Jónás próféta könyve alapján.
Majd mindenki beszámolt az elmúlt évről, tapasztalataikat és terveiket osztották meg a jelenlévők. Ezután a Szent Erzsébet Otthonban folytatódott a beszélgetés ebéd keretében.
A találkozó végén a résztvevők elmondták, hogy bár számos nehézség kíséri tevékenységüket, de sok öröm és siker is van a munkájukban. A püspök atya elmélkedését és egymás beszámolóját hallva mindenki új erőt kaphatott a cigánypasztoráció terén végzett tevékenységéhez.