Megáldották a terebesfehérpataki Szent Pio atya római katolikus templomot

Advent negyedik vasárnapja szép örömnapot hozott a terebesfehérpataki egyházközségnek. Egy régi álom megvalósulásának következő állomása lett ez a télies adventi vasárnap. Ugyan imádságra hívó harangja még nincs a templomnak, de ünnepi szívvel, örömteli mosollyal jöttek a hívek a templomhoz.

Az ünnepi szentmise elején Mikulyák László esperes-plébános köszöntötte Majnek Antal megyéspüspököt, aki első pillanattól támogatta a terebesi hívek kérését, hogy a sok évtizedes templom nélküli állapot után – hiszen a régi templomukat az ortodoxok 1947-ben elvették – végre legyen saját templom az itt élő százötven fős kis római katolikus közösségnek , majd megkérte, hogy áldja meg a templom falait. A püspök atya örömének adott hangot, hogy ilyen rövid idő alatt elkészült a templom, és hogy a hívek buzgolkodása nyomán most már Isten dicséretének helye lesz.

A falak megáldása és megszentelése után következett az ige liturgiája. Szentbeszédében a főpásztor Mária és Erzsébet találkozásáról beszélt, és arról a Mária által Istennek adott tökéletes Igenről, amely helyreállította az első asszony, Éva által megrontott világrendet, és amely vissza adta a nő eredeti, Isten terve szerinti méltóságát. Az Eucharisztia liturgiájának végén, Antal püspök megáldotta az új tabernákulumot, majd ünnepélyesen elhelyezték benne az Oltáriszentséget.

Mikulyák László plébános örömének adott hangot, hogy a templom 2013. szeptember 23-ra, Szent Pio atya ünnepére tervezett felszentelését egyhetes Szent Misszió fogja megelőzni, és megkérte a főpásztort hogy nyissa meg az előkészítő kilenchónapos imádságos felkészülést, majd közösen imádkoztak a misszióért.

A püspök atya záró szavaiban utalt arra, hogy éppen kerek kilenc hónap marad a felszentelés ünnepéig, és ez a kilenc hónapos időszak a Bibliában és az emberi életben is nagy jelentőséggel bír az élet szentpontjából. „Legyen ennek az egyházközségnek és a folyamatosan továbbépülő és szépülő templomnak is a valódi születés, életképesség szép jele és ünnepe ez az időszak” – mondta Antal püspök.

Az ünnepi szentmisén a rahói templom Laudate Dominum kórusa énekelt.

A szentmisét a terebesi hívek által előkészített agapé követte, ahol kötetlenebb körülmények között folytatódott az ünneplés.

A templom még ugyan nem készült el teljesen, de karácsonytól a terebesi hívek imádáságának a helye, ahol az egyre növekedő hívő sereg nagy örömmel gyűl össze Istent dicsérni.

Rahói plébánia