Új segédpüspököt neveztek ki az Odessza-Szimferopoli egyházmegyében

November 23-án a Vatikán közölte, hogy Őszentsége XVI Benedek pápa Jacek Pil atyát, a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai (OMI) szerzetesek Tivrovi rendházának (Vinnicai megye) házfőnökét és a helyi Szent Mihály plébánia plébánosát az Odessza-Szimferopol egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Az új segédpüspök 1962 augusztus 17-én született Garvolin nevű városban, Lengyelország keleti részében. 1977-ben a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai szerzetesrend kisszemináriumába lépett majd 1981-ben a szerzetesrend novíciusa lett. 1986 szeptemgber 8-án tette le az örökfogadalmat. 1988-ban szentelték pappá. 1988-tól 1990-ig a szerzetesrend novicíusainak volt a tanársegédje. 1990-től különböző ukrajnai plébániákon volt plébános. 1987-től 2006-ig három mandátumon keresztül volt az ukrajnai Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai szerzetesrend tartományfőnöke.

Idén szeptembertől plébános volt a Tivrovi Szent Mihály plébánián, ahol a Tivrovi Szent Szűz lerombolt szentélyének helyreállítása folyik.

Az Odessza-Szimferopoli egyházmegyét II János Pál pápa alapította 2002. május 4-én. Hatóköre kiterjed az Autonóm Krim, Kirovográdi, Mikolájevi, Odesszai és Herszoni megyék területére. Az alapítás óta az egyházmegye püspöke Broniszlav Bernadszkij.