A kápolna titulusa: Szent Benedek

A falut egy 1615. évi oklevél Tribusfalvának nevezi. A 19. században Trebusa-Fejérpatak volt a neve. 1861-ben vasgyárat nyitottak itt, majd ennek helyén üveggyár létesült, ezért települtek ide tucatszámra németek és magyarok. Kívülük még olasz mesteremberek is költöztek ide, akik a vasúti hidakat építették. A templomot a háború után elvették, jelenleg az ortodox egyház tulajdonában van. A Terebesfehérpatak-körtelepi Szent Benedek-temetőkápolnát 1990-ben építették. Évente egy alkalommal, Szent Benedek ünnepén tartanak benne szentmisét. Vasárnaponként a szentmise az ortodox templomban van.
A liturgia nyelve: magyar, ukrán.