1730-tól az itt élő katolikusok lelki gondozását piarista atyák végezték. 1770 táján a hívek száma Felső-Ausztriából jött telepesekkel gyarapodott. A régi templom 1736-ban épült fel. Mivel ez később kicsinek bizonyult, nagyobbat építettek, melyet 1804-ben szenteltek fel Szent János tiszteletére. Ide jártak a hívek a Tisza mindkét oldaláról. A 20. század folyamán végbement határrendezések következtében a templom a román oldalon maradt, így a Tisza jobb partján élő híveknek hosszú ideig nem volt temploma, ezért a szomszédos Aknaszlatinára vagy Gyertyánligetre jártak szentmisére.
A helyi lelkipásztor kezdeményezésére 1996-ban kezdték el építeni a mostani templomot, amelyet 1998-ban szenteltek fel Szent Imre tiszteletére.
Az anyakönyvezés kezdete: 1996.
A liturgia nyelve: magyar.