A templom titulusa: Szent Péter és Pál

A települést először 1555-ben említik Kereusmezew néven. Értelemszerűen egy kőrisfaerdőben lévő mezővel kapcsolatos. Ukrán neve (Jaszinya) a kőrisfa (jasziny) szóból ered. Kőrösmező a hucul vidék központja, Kárpátalja keleti szélén, a Tatárhágó közelében fekszik, a Fekete-Tisza partján. 1583 táján a Károlyiaknak volt itt nagy kiterjedésű birtokuk. Első római katolikus lakosai famunkások voltak, akiket Mária Terézia királynő idejében, 1773 körül telepítettek ide Alsó-Ausztriából. A plébániát – ideiglenes templommal – 1785-ben alapították, melyet Szent Borbála tiszteletére szenteltek. A mostani templom 1814-ben épült Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére.
Az anyakönyvezés kezdete: 1785.
A liturgia nyelve: magyar.