Templombúcsú és emléktábla-megáldás Rahón
 

Szép napos és örömteli napra ébredtek Rahó római katolikus hívei 2012. május 12-én. Ezen a napon ünnepelte az egyházközség templomuk fővédőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak búcsúi ünnepét. Az egyházközség meghívására a szentmise főcelebránsa Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök volt.
A szentmise előtt Mikulyák László plébános és a hívek – a városi fúvószenekar közreműködésével – fogadta a főpásztort a templom előtt, a következő szavakkal: „Megyéspüspök Úr a tízedik szatmári püspök, aki meglátogatja Rahót, s a szatmári egyházmegye megalakulása óta tizenötödik alkalommal érkezik hozzánk Szatmár főpásztora, olyan elődök nyomába lépve mint Isten szolgája Hám János és Boldog Scheffler János püspök”.
A köszöntő szavak utána plébános felkérte Molnár János helynököt, hogy ismertesse Scheffler János püspök életrajzát, majd a püspök atya megáldotta a templom falán elhelyezett és leleplezett Boldog Scheffler János vértanú-püspök emléktábláját.
A szentmise homíliájában Jenő püspök három János találkozásáról szólt: Nepomuki Szent János, Boldog Scheffler János és az ünnepi evangélium tanítását adó Keresztelő Szent János. „Mindhárom Jánosnak a halála emberi szemmel tekintve értelmetlen volt, de az ő részükről az Istennek adott válasz volt, amellyel betetőzték földi hivatásukat (…) a születésünkkor Isten mindnyájunknak egy szót súg a fülébe, s egész életünk az Istennek erre a szavára adott válasz kell legyen. A három János élethivatása betöltésében és vértanúi halálában erre a szóra adta meg Istennek a tökéletes választ” – hangsúlyozta szentbeszédében a megyéspüspök.
Az áldozati adományokat az egyházközség hívei ünnepi körmenetben hozták az oltárhoz, amelyet a felajánlás követett. A szentáldozás után következett az ünnepi körmenet, majd a szentségi áldást követően először a görögkatolikus egyház nevében Pavlo Szemenyuk parókus, majd a beregszászi konzulátus nevében Gyurin Miklós konzul köszöntötte az ünneplő rahóiakat és az ide érkezett zarándokokat. A plébános köszönő szavai után Schönberger Jenő püspök egy Boldog János püspököt ábrázoló festményt ajándékozott az egyházközségnek.
A szentmise befejezése és a himnuszok eléneklése után a templom előtt az apostolutód találkozott azokkal a még élő rahói, terebefehérpataki és tiszabogdáni hívekkel, akiknek Scheffler János püspök 1943. május 25-én szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A hatvankilenc évvel ezelőtt megbérmált 270 hívő közül ma még tízen élnek s jöttek az ünnepi szentmisére.
Köszönetünket fejezzük ki Schönberger Jenő püspök atyának, hogy elfogadta meghívásunkat s meglátogatta Rahót, valamint minden zarándoknak Kőrösmezőtől Beregszászig, akik osztoztak templombúcsúnk ünnepének örömeiben.

Rahói plébánia
 
Tekinse meg a képgalériát is:
 
 [imagesizer path=”images/stories/raho-bucsu-2012″ width=”150″ class=”imgsizer”]