Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Mecsiszláv Moksinszkij érsek
az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Országos Eucharisztikus Kongresszus közeledtével kapcsolatban
a Papsághoz, azokhoz, akik Istennek szentelték életüket és
az Ukrajnai Római-katolikus Egyház híveihez intézett

FELHIVÁSA

Isten népe, akit Krisztus Egyházának neveznek, figyelmét, gondolatait és szívét a mennyei magasságokba irányítja, a Messiásra tekint, aki a halál felett aratott győzelme után az égbe emelkedik (Ap Csel 1, 9-11).

Ő, a Megváltó, fölmenvén „az Ő Atyjához és a mi Atyánkhoz” (Jn 20, 17), „nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert” (prefáció), és nem hagyott árván bennünket (Jn 14, 18). Amint megígérte, itt maradt velünk, Egyházában „mindennap a világ végéig” (Mt 28, 20), kiváltképpen a liturgikus cselekményekben, (…) s leginkább, az eucharisztikus színek alatt (SC7). Így hát a megdicsőült Jézus, annak ellenére, hogy felment a mennybe, történelmünk minden pillanatában velünk van, vagyis ott van minden ember mellett: tegnap, ma és mindörökké.
Már több hete készül az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Jézus az emberek közötti szakramentális jelenlétének különleges megünneplésére, vagyis az I. Ukrajnai Eucharisztikus Kongresszusra. A Kongresszus kezdetét az elkövetkező szombatra tervezik a fővárosi Kijevi Székesegyházban. Ezután az Eucharisztia ünnepe külön plébániákon zajlik majd. A Kongresszus záróünnepsége Lembergben lesz megtartva vasárnap, június 3-án, melyet a Szentséges Atyánk, XVI. Benedek pápa vatikánvárosi helynöke, Angelo Comastri tart majd.
Az Ukrajnai Római Katolikus Egyház Főpásztoraival együtt őszinte szívvel buzdítom Mindnyájukat, hogy bőséggel merítsenek az isteni jóságból ebben a kegyelmi időszakban. Az ünnepi szertartásokon és az eucharisztikus szentségimádásokon való részvétel erősítse az Élő Jézus Krisztusba, a mi Urunkba és Tanítónkba vetett hitünket, aki titokzatosan jelen van az Oltáriszentségben. Kívánom Önöknek, hogy Isten jelenlétéből nyerjenek igazi örömet, aki Ura a térnek és időnek, valamint jelen van az Egyházban. Kívánom annak a megtapasztalását, hogy amikor tiszta lelkiismerettel és lángoló szívvel vesszük magunkhoz az üdvözítő Krisztusi Eledelt, akkor „Isten legyen a mi erőnk” (Iz 49, 5), törhetetlen szilárdságunk és Mennyei Hazánk elnyerésének záloga.
Szívem teljes szeretetével adom áldásomat Mindazokra, akik az Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt arra törekszenek, hogy erősítsék és elmélyítsék a minket megváltó Élő Úrral való kapcsolatukat.

Lemberg, 2012. május 3.

Mecsészláv Moksinszkij érsek
Lembergi Római-Katolikus Főpásztor

P.S. Kérem, hogy 2012. május 20-án, Krisztus Mennybemenetele napján Ukrajna minden római-katolikus templomában ismertessék a híveket ezzel a levéllel a szentmise végén az áldás előtt.