Rendház és lelkigyakorlatos ház
megáldása Nagyszőlősön

A nagyszőlősi ferences kolostorOktóber 23-án, szombaton Majnek Antal püspök lelkigyakorlatos házat áldott meg Nagyszőlősön. Ugyanazon a napon áldotta meg Magyar Gergely, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa a kápolnával és refektóriummal bővült és felújított ferences rendházat. Mint tudjuk, a huszonegy évvel ezelőtt Kárpátaljára érkező ferencesek egy családi házban kezdték meg működésüket.
A régi kolostorépület ekkor – és még sokáig – állami tulajdonban volt. Most sikerült végre felújítani és kibővíteni a házat, amelyben kápolnát és refektóriumot (ebédlőt) is kialakítottak. Az újjászületett rendházat október 23-án 11 órakor szentelte fel Magyar Gergely tartományfőnök. A régi kolostorépületet a Munkácsi Egyházmegye a Renovabis, valamint osztrák és német ferencesek anyagi segítségével újíttatta fel, és negyvenöt főt befogadó, korszerű lelkigyakorlatos házzá és tanulmányi központtá alakította. A plébániatemplom melletti ház a Kárpátalját megismerni kívánó csoportok számára is alkalmas, a kor igényeinek megfelelő szálláslehetőséget kínál.
A lelkigyakorlatos házat, melyet a ferencesek fognak működtetni, Majnek püspök szentelte fel ugyancsak október 23-án, a 17 órakor kezdődő szentmise végén. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett kolostortemplomban tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Majnek Antal püspök volt; vele együtt misézett Magyar Gergely tartományfőnök, Bán Jónás nagyszőlősi házfőnök, a kárpátaljai rendház többi tagja, kárpátaljai egyházmegyés papok és számos, Magyarországról érkezett ferences.

A szentmisén két, Ausztriából érkezett ferences testvér is részt vett. A püspök atya prédikációjában többek között elmondta: Kapisztrán Szent János hősi fokon követte Mesterét, Jézust, akivel együtt hordozta keresztjét és gyakorolta az önmegtagadást. Először önmaga félelmét győzte le, ezután tudta meggyőzni a katonákat és a hadvezéreket, hogy ne féljenek, az Isten velük van, és az Ő segítségével győzni fognak – feltéve, ha mindenki bűnbánatot tart és Istenhez tér. Ezért tudta Nándorfehérvárnál akkora győzelemre vezetni a keresztény sereget.

A lelkigyakorlatos ház megáldása után a ferences testvérek szeretetvendégségre hívták a helyi és a távolabbról érkezett híveket.

Pápai Zsuzsanna
A két alsó képet Szerdahelyi Csongor készítette