Úrnapja Zipsereiban

Úrnapja Zipzerei-banUrunk Jézus Krisztus Testének és Vérén ünnepén szerte az Egyházban templomok körül ünnepi körmenettel viszik az Eucharisztiát, jelezve a világ számára Egyetlen Erősségünket, Feltámadt Urunkat!

A zipserei egyházközség úrnapi körmenet kicsit eltért a megszokottól, pontosabban, hosszú idő után most először került sor úrnapi körmenetre, de nem a templom körül, hanem a városrész főutcáján, ahol a hívek már szombat reggeltől kezdődően szinte versengve készítették a szebbnél szebb díszített sátrakat,

az Úr Jézus rövid megállásának helyeit.

Vasárnap reggel a gyermekek – kicsit a húsvétra emlékeztetve – jöttek kosaraikkal a kistemplom felé, de abban ezúttal nem étel volt, hanem virágszirom, amelyet a körmenethez készítettek. Az ünnepi szentmise után Úrjanpa Zipserei-benmegkondultak a harangok, és elindult az úrnapi körmenet, ahol a kereszt után haladtak a kisgyermekek, az idei elsőáldozók és szórták kis virágjaikat a baldachin alatt vonuló Jézus előtt. A kíváncsiskodók egymás után könyököltek ki ablakaikba, nem értették, hogy valamilyen felvonulás van, vagy talán temetés megy.

De akik együtt énekelve vonultak, azok tudták, hogy Zipserei utcáin most Jézus vonul végig, elvonul házaik mellett, megáll egy-egy pillanatra a szépen előkészített sátrakban, aztán megáldva mindnyájunkat, tovább halad.

Istennek legyen hála a szép időért, amivel megajándékozott minket, és mindenkiért, aki előkészítette ünnepünket.

A zipserei hívek