НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ ТА РУХИ:

НЕОХРИСТИЯНСЬКІ ТЕЧІЇ
ЦЕРКВА ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ – одна із найбільш давніх новітніх релігій, поява якої пов”язана з іменем Джозефа Сміта (1805-1844), американського протестанта (належав до спільноти методистів), який , як вважають його послідовники, у 1820 р. був покликаний на служіння. Саме цього року він мав дивне видіння Бога-Отця і Бога-Сина, які засвідчили йому, що жодна з християнських церков не є істинною. Молодий юнак був покликаний на служіння і визнаний пророком. Через певний час, у 1826 р. Сміт мав явлення від ангела Моронія, що розповів йому про існування таємничої книги, записаної на золотих пластинах, яка захована в потаємному місці, має бути віднайдена і прочитана. Незабаром після цього книга була записана і відома сьогодні як “Книга Мормона”. Допомагали Сміту записувати книгу його дружина Емма та шкільний вчитель О лівер Каудері. У 1830 р., після виходу в світ “Книги Мормонія” відбулися установчі збори, які і заснували “Церкву Ісуса Христа”.
“Книга Мормона” шанується мормонами нарівні з Біблією і прирівнюється до неї. Шануються також такі праці як “Вчення і заповіти” та “Дорогоцінна перлина”. Священні тексти “Книги Мормона” містять об”явлення пророків, що проживали на Американському континенті. Вважається, що тубільним племенам Америки проповідував Ісус Христос. Саме він дав їм світло Євангелія, відкрив спасительну таємницю хрещення та причастя.
Бог-Отець, Бог-Син трактуються мормонами як творці світу. Вони мисляться як вознесені люди, що мають людську плоть. Бог – Отець і Бог-Син трактуються як два окремі божества. Чим заперечується догмат про Трійцю. Святий Дух не має плоті, він є духовною, нематеріальною сутністю. Людина живе для того, щоб самій стати Богом за умови неухильного дотримання норм і принципів віри. Згідно “закону вічного прогресу” людство розвивається у напрямку повної богоподібності.
Мормонська доктрина відкидає першородний гріх Адама. Людина сама визначає свою долю, обираючи добро чи зло. Однак вона відповідатиме не лише за свої гріхи, але і за гріхи своїх далеких предків. Мормони вважають що не всі людські гріхи можуть бути викуплені жертвою Ісуса Христа. Поширена віра у Страшний Суд та воскресіння мертвих, їх спасіння на трьох небесних рівнях – небесному, земному та надземному.
Сьогодні у світі налічується близько 12,5 мільйонів членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Найбільш компактно вони проживають у штаті Юта в Сполучених Штатах Америки. Саме тут , у м. Солт-Лейк Сіті знаходиться всесвітній осередок церкви. В Україні мормони представлені 58 осередками. Діють 4 округи в Дніпропетровську, Донецьку, Харкові та Одесі. Функціонує Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні.
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “СВІДКИ ЄГОВИ” виникає у 1870 р., коли Чарльз Тейз Рассел (1852-1916) заснував у Пітсбурзі (США) гурток із вивчення біблійних текстів. У 1884 р. товариство зареєструвалося як “Видавниче товариство вартової вежі Сіону”. Сучасна назва “Свідки Єгови” закріпилася за організацією у 1931 р. Вона грунтується на біблійному вірші з книги пророка Ісаї 43,12 стверджуючи:
“Я оповів, спас, оголосив, а не чужий бог між вами. Ви мої свідки, – слово Господнє; я – Бог”. Організація видає друковані органи “Вартова вежа” та “Пробудись!”. Ще одним авторитетним творцем доктрини Свідків Єгови був суддя Джозеф Рутерфорд, який після смерті Рассела очолив організацію.
Біблія визнається Свідками Єгови як священна книга. Рассел став автором шеститомного твору “Вивчення Біблії”, в якому виклав власне бачення та коментарі Святого Письма. В доктрині Свідків чільне місце посідає вчення про Єгову – єдиного Бога. Фактично заперечується догмат про Святу Трійцю. Вважається, що він породжує віру не у триєдиного Бога, а у трьох різних богів. Христос трактується, як той, хто не є рівний Богу-Отцю, оскільки створений Богом і якийсь час був архангелом Михаїлом. Фактично Ісус не трактується як Бог. Стверджується, що він був розіп’ятий на палі, а не на хресті, а тому відкидається будь-яке поклоніння хресту як сакральному символу християн. Святий Дух є лише проявом Божественної сили, Божественною енергією.
Важливу роль у Вченні Свідків Єгови відіграє вчення про кінець світу та Страшний Суд. Рассел ще у 1874 р. проголосив про прихід Ісуса на землю. Згодом цей прихід було проголошено “невидимим”. Наступний прихід очікувався у 1914 р., у рік Армагедону. Вважається, що оскільки Христос не воскрес фізично, а лише духовно, то й не може прийти і з’явитися фізично чи матеріально. Тому час приходу постійно відкладався. Відтак стверджується, Армагедон не відбудеться до тих пір, допоки Свідки своєю місією свідчення не підготують всіх людей світу до початку знаменних подій і таким чином врятують їх від “руки Сатани”.
У доктрині Свідків виразно окреслюється вчення про “небесний” та “земний” рай. У першому проживатиме “мале стадо” – “144 тисячі” вибраних, які складуть “небесний уряд”. Решта Свідків, що прожили праведно, житимуть на землі, яка після Армагедону перетвориться на рай із м’яким становив, що література Свідків не є антирадянською, а носить релігійний характер. Це рішення, власне, і поклало початок більш лояльному ставленню до численних громад Свідків з боку властей. Однак лише із проголошенням незалежності України Свідки отримали офіційне право функціонувати як релігійна спільнота. Сьогодні в нашій державі зареєстровано 682 релігійні громади Свідків Єгови, працює 2388 служителів, функціонує 325 недільних шкіл, численними тиражами розповсюджується релігійна література.
ЦЕРКВА ХРИСТА виникає наприкінці 70-х років XX ст. у США. її засновником вважається американський пастор Кіп Маккін. Головною місією Церкви проголошується євангелізація світу, повернення до витокових християнських традицій. Поширеним є інститут наставництва, який зводиться до духовно-релігійної опіки та воцерковлення новопосвячених. Церква Христа практикує проведення таких ритуалів як спів, молитва, проповідь, принесення дарів, хлібопереломлення та причастя вином. Хрещення проводиться у дорослому віці. Організаційно Церква Христа складається з автономних осередків. Налічує вона декілька тисяч громад у всьому світі. В Україні офіційно зареєстровано 109 осередків Церкви. Духовну працю в них провадять 150 служителів, функціонує 3 духовні навчальні заклади, 70 недільних шкіл, видається 3 періодичні видання.
ВСЕСВІТНЯ ЦЕРКВА БОГА заснована у США колишнім рекламним агентом Гербертом Армстронґом (1892-1986) у 1926 p. XX ст. Доктринально обгрунтовувалась потреба повернення до первісної суті християнства, стверджувалось, що традиційні церкви невірно тлумачать Євангеліє. Армстронґа вважали пророком, який дає людству правдиве тлумачення християнського вчення. Стверджується, що первородний гріх, який скоїв Адам полягав у відмові від святкування суботи. Трактування Бога – антитринітарне. Вважається, що Бог не є триєдиним. Він є Родиною, що відкрита для будь-якого праведника. Бог-Отець і Бог-Син – дві індивідуальні особистості. З 1986 р. по 1995 р. Всесвітню Церкву Бога очолював американець українського походження Джозеф Ткач. Після його смерті до керівництві у релігійній організації прийшов його син Джозеф Ткач-молодший.