Dnes na sviatok Zvestovania Pána zasvätí Svätý Otec František Rusko i Ukrajinu pod ochranu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Urobí to v mene nás všetkých ako viditeľná hlava Cirkvi. Je veľmi dôležité, aby sme sa k nemu pripojili a prosili spolu Nebeského Otca o pokoj a mier.
Kráľovná pokoja, oroduj za nás!