Tudjuk, hogy az ukrajnai római katolikus egyház püspökei idén meghirdették a Szent Mihály arkangyal évet. Ennek kapcsán Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök a Munkácsi egyházmegyében két Szent Mihályról nevezett templomot jelölt meg, ahol búcsút nyerhetünk: a Munkács járásban található schönborni és az Ungvári járási ráti templomokat.

Reshetar Tetjana Joseph Trunk, schönborni plébánossal beszélgetett az idei Szent Mihály arkangyal évről.

– Hogyan fogadta a Szent Mihály arkangyal év meghirdetését, és annak hírét, hogy a hívek búcsút nyerhetnek a schönborni templomban?

Nagyon jól! Hálás vagyok a püspököknek azért, hogy egy Szent Mihály arkangyal évet ajándékoztak nekünk. A plébánia hívei nagyon örültek annak, hogy Miklós megyéspüspökünk búcsújáróhelynek nyilvánította templomunkat. Ha megnézzük, mit is jelent a teljes búcsú, megértjük, hogy kegyelmek forrásáról van szó.

A Hiszekegyben azt imádkozzuk: „Hiszem a szentek közösségét”. De talán nem eléggé gondolunk bele, hogy mi ennek a jelentősége. Gondolunk-e arra, hogy mi, Jézus egyháza is a szentek közösségéhez tartozunk. Milyen nagy boldogság és kegyelem ez! Az Atya szeretett gyermekei lehetünk! Mi, Isten népe, részesei és örökösei lehetünk a háromszemélyű egy Istennek. Rövid földi életünk nem elég ahhoz, hogy ezt felfogjuk, az örökkévalóság szükséges ehhez.

– Mit mondana a szentekről, hogyan látja őket?

Ami a mennyországban lévő szenteket illeti, azt írják róluk, hogy Istennel együtt kormányoznak a mennyben. Ezért kérhetjük a segítségüket. Először is a Szűzanyát, aki különleges módon a mi édesanyánk. A világ sok pontján megjelent és szólt hozzánk: Fatimában, Lourdes-ban, La Salette-ben, Medugorjeban. Mit tudna még tenni ezen kívül, hogy segítsen nekünk megismerni az Istent, hogy segítsen szeretnünk és szolgálnunk Őt azért, hogy örök életünk legyen a mennyben? Nem ugyanezt a célt szolgálja Szent Mihály arkangyal is? Természetesen az idén mindenek előtt a békét kérjük tőle, amelyre olyan nagyon vágyunk. Ő segíteni fog! Szent X. Piusz pápa mondta: „Erősen hinnünk kell abban, hogy a Szent Mihállyal együtt vívott harcunk valódi győzelemhez vezet.” Biztos vagyok azonban abban, hogy az arkangyal számára nem elegendő az, hogy a politikai értelemben harcoljon a békéért.

Amikor Teréz anya megkapta a Nobel-díjat, azt mondta, hogy a béke legnagyobb ellensége az abortusz. Hát nem ez a legnagyobb háború? Hiszen sok-sok millió meggyilkolt gyermekről van szó. A világ feladta. Ha a történelmet nézzük, a világ nem képes a béke megteremtésére. Szükség van olyan emberekre, akik másféle fegyverrel harcolnak: rózsafűzérrel, szentmisével, szentségimádással. Szükség van olyan emberekre, akik Isten szívére helyezve magukat könyörögnek a békéért. Mint ahogyan Pio atya mondta: „A világ könnyebben pusztul el a szentségimádás hiányától, mint az atomfegyverektől.”

 

– Ön szerint mi a szerepe Szent Mihály arkangyalnak?

Szent Mihály arkangyal segíteni szeretne nekünk. Mottója: „Ki olyan, mint az Isten?” Ezzel az alázat fegyverét nyújtja át nekünk. Az alázatosság a gőg ellenéte. A gőgös embernek nincs szüksége Istenre, sőt, a teremtés Isten által kialakított rendje ellen lép fel. Ebben az esztelen harcban vált Sátánná Lucifer, a fény egykori angyala. És ebben az esztelen harcban válnak embertelenné az emberek is. Ennek következménye a háború, a szétesett családok, az öngyilkosságok, a bűnözés, a drog stb.

„Ki olyan, mint az Isten?” – ebben a mottóban megismerhetjük a győzelmet hozó legerősebb fegyvert, az alázatos szívet. Az alázatos ember nem a saját erejében bízik, hanem Isten erejében. XVI. Benedek pápa egyszer azt mondta: „Nem könnyű legyőzni a gonoszt, mert erős. A győzelemnek csak egy módja van: Isten jelenléte lelkünkben. Isten a győztes.”

Tetszenek nekem ezek a szavak. Megmutatják Szűz Mária, a Béke, a Rózsafűzér Királynőjének és Szent Mihály arkangyalnak a szándékát: saját magunkban és a világban uralkodó sötétséget az alázat, a megtérés és az Istennel fenntartott kapcsolat által győzzük le. Isten megmutatja nekünk a sötétséget és a világosságot is. A választás rajtunk áll, mert nem szolgálhatunk egyszerre két Úrnak, az Istennek és a Mammonnak.

– A templomok nagy részében régóta szokás, hogy a szentmise végén elmondják a Szent Mihály-imát, ami ebben az évben még aktuálisabbá vált. Van-e Önnek kedvenc Szent Mihály-imája?

Ebben az évben minden szentmise után elmondunk egy Szent Mihály-imát. Remélem, hogy elnyeri Isten tetszését és meghallgatja kéréseinket! Így hangzik:

Szent Mihály arkangyal, ragyogj be bennünket fényeddel!

Szent Mihály arkangyal, védj meg bennünket szárnyaiddal!

Szent Mihály arkangyal, védelmez bennünket pajzsoddal.

Szent Mihály arkangyal, taníts meg bennünket arra, hogy az alázat által harcoljunk,

taníts meg arra, hogy a hitben való engedelmesség által győzzünk,

taníts meg arra, hogy szeressünk és hűségesek maradjunk!

Reshetar Tetjana