A „Hit és Fény” közösség nyugati régiójának négy kárpátaljai csoportja van. Ennek a négy csoportnak a találkozójára került sor január 13-án, szombaton a Munkácsi Szent Márton-székesegyházban. A résztvevők Ungvárról, Técsőről, Husztról érkeztek, és a helyi munkácsi közösség fogadta nagy szeretettel a vendégeket.

A „Hit és Fény” közösség tagjai minden évben összegyűlnek közös kántálásra. Immár hagyománnyá vált, hogy a Jézus születésének ünnepét Munkácson ünneplik meg. A találkozó szentmisével kezdődött, melyet Jevhen Fizer, munkácsi káplán és Szulincsák Sándor, huszti plébános mutattak be.

A közösség tagjai aktívan vettek részt a liturgiában: felolvastak, énekeltek és pantomim formájában eljátszották az evangéliumot.

Szentáldozáshoz járultak azok, akik ezt tudatosan meg tudják élni, a többiek áldásban részesültek. Közben karácsonyi dalokkal dicsőítették az Urat.

Jevhen Fizer atya ezekkel a szavakkal fordult az egybegyűltekhez:

„Az Isten tervében sokféle ember szerepel. Mi is ott vagyunk az Ő tervében. A mi életünk nem egy véletlenszerű történés. Ahhoz, hogy Isten cselekedni tudjon, kiválaszt bennünket. Az öröm hírnökeinek lenni azt jelenti, hogy hitet és fényt viszünk a világba. Ehhez nincs szükségünk semmi különlegesre, csak arra, hogy önmagunk legyünk. A mi hivatásunk az Úr dicsérete. Cserébe megkapjuk a békét. A béke a Szentlélek gyümölcse. Isten cselekedete. Ha Jézus Krisztus nevében gyűlünk össze, az Ő békéje közöttünk van. A mindennapi életünk azt mutatja meg, hogy mennyire vagyunk Isten jelenlétében.”

A „Hit és Fény” közösség tagjai arra hívatottak, hogy örömöt és fényt vigyenek az emberek közé. A különleges igényű gyermekek szülei olyanok, mint a három király, akik ajándékot hoztak a Kis Jézusnak – örömeiket, nehézségeiket, szeretetüket és türelmüket. A barátok (így nevezik a speciális igényű személyeket a közösségen belül) – a mi angyalaink, akik az Urat dicsőítik életükkel, őszinteségükkel, nyitott szívükkel és a felebarátaik iránti szeretetükkel. A segítők olyanok, mint a pásztorok, akik készek a szolgálatra és a segítségnyújtásra. Megnyitják szívüket, hogy meglássák és megérezzék az angyalok jelenlétét életükben. A közösségben szolgáló papok olyan házigazdák, akik mindig készen állnak arra, hogy ajtót nyissanak és a közösség minden tagját meghívják arra a helyre, ahol Jézus született: a szeretet, a béke és az egység helyszínére.

A szentmise után a közösség tagjai elsétáltak a városközpontban felállított karácsonyfához, ahol karácsonyi dalokat énekeltek és örültek a lét minden pillanatának.

A találkozó a Szent István Líceum nagytermében folytatódott, ahol minden közösség bemutatta karácsonyi előadását. Jevhen és Sándor atyának pedig ki kellett találniuk, hogy melyik karácsonyi énekből valók az idézetek.

Mindenkire finom ebéd és az önkéntesek ajándékai vártak. Mindenki örült Jézusnak, aki jelen volt a barátok, segítők, szülők és papok kötetlen beszélgetésében.

„Jézusunk, Te arra hívtál bennünket, hogy Téged kövessünk a „Hit és Fény” közösségben. Igent akarunk Neked mondani. Úgy akarunk élni, hogy a szeretet egyesítsen bennünket ebben a nagy családban, amelyet Te adtál nekünk, ahol meg tudjuk osztani a türelmünket, nehézségeinket, örömeinket, reményeinket. Taníts minket, hogy el tudjuk fogadni sebeinket, gyengeségeiket, hogy ezekben is a Te erőd nyilvánuljon meg. Taníts minket, hogy megtaláljuk képmásodat testvéreinkben, különösen a leggyengébbekben. Taníts arra, hogy az evangélium útján Téged kövessünk!” (Részlet a „Hit És Fény” közösség imájából)

Perec Aljona írása és fényképei alapján