Október 3-án a ferences közösségek és a ferences templomok szerte a világban alapítójuk lelkének e világból az Atya dicsőségébe való átmenetét, boldog halálát ünnepelték.

Egyházmegyénkben is több helyen tartottak szentmisét, imádságot ezen alkalomból.

Ungvár-Bozdoson a Szentháromság plébánián a közösséggel együtt részt vett Lucsok Miklós OP a Munkácsi Egyházmegye apostoli adminisztrátora, aki a prédikációban többek között felidézte Szent Ferenc radikalizmussal teli alakját és termékeny életét. „Vedd kezedbe egyházam újjáépítését.” – szólt Jézus Ferenchez. „Szent Ferenc figyelemre méltó megtérést élt át, miután sikertelenül kereste a hírnevet, élete értelmét. Egy nap, amikor hiába kereste a földi dicsőséget, megtapasztalta a feltámadt Jézust. A Vele való találkozás gyökeresen megváltoztatta az életét. Ferenc radikálisan elfogadta Jézus Krisztus tanításait.” – mondta Miklós püspök a prédikációban, majd tovább szőve a gondolatot kifejtette, mit jelent ez a mi életünkben. „Az evangéliumi radikalizmus Jézus követése és az ő tanítása szerinti élet. Ez nem radikalizmus a radikalizmus kedvéért. Ez a Jézussal való bensőséges, mélyreható kapcsolat. Aki megtapasztalta a feltámadt Jézust, annak nincs szüksége többre. Aki megtapasztalta a Feltámadottat, az követi Őt, és bármi történjék is odakint, érzi a Jézusban való elmerülés örömét.”

Jézus szól hozzánk is, ahogyan megszólította Ferencet is. „Ha megtapasztaljuk Jézust, és szoros kapcsolatban vagyunk vele, akkor Ő mindannyiunkhoz szól és kér valamit. Meg kell azt hallani.”

Ahogy Ferenc meghallotta, mit kér tőle az Úr: „Építsd újjá az egyházamat”, úgy kell nekünk is meghallani az Ő hangját és „újjáépíteni lelkünket.”

Munkács-Baraktelepen a Szent Ferenc templomban a közösséggel együtt a szertartáson részt vett Zsarkovszkij Péter általános helynök is. Ezen az estén a ferences templomokban a három ferences rend követői és a hívek meggyújtott gyertyákkal a kezükben részt vesznek a szertartáson, Szent Ferenc történeteit hallgatják, elmélkednek halálának leírásáról és róla szóló éneket énekelnek. Igy volt ez Munkácson is. A külső liturgikus cselekmények gazdagsága mellett megjelenik a mély belső dimenzió. A Tranzitus segít megérteni és elgondolkodtatni: a halál nem az emberi lét határa, hanem csak átmenet a földi életből az örök életbe.

Nagyszőlősön is a ferences testvérek körül összegyűlt a hívek közössége. A szentmise főcelebránsa Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök – aki maga is ferences szerzetes – volt. A szentbeszédet Bán Jónás OFM mondta. Jónás testvér a prédikációban kihangsúlyozta, hogy Szent Ferenc semmit sem akart birtokolni, hogy teljesen az Úré lehessen. A birtoklások elválasztanak minket Jézustól. Adjunk mi is oda mindent Jézusnak, leginkább a bűneinket.