Gintaras Grušas vilniusi érsek, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának (CCEE) elnöke, Német László belgrádi érsek, a CCEE alelnöke és Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek, a CCEE alelnöke aláírásával az európai püspökök levélben köszöntötték Ferenc pápát és adtak hálát a tíz év szolgálatáért.

Kedves Szentatya!

Róma püspökévé való megválasztásának tizedik évfordulóján szeretnénk kifejezni minden európai püspök szeretetét és közelségét Önhöz, valamint hálánkat Péter apostol utódaként az Egyház és az emberiség szolgálatában végzett munkájának ajándékáért.

Jókívánságaink hálává válnak tanításaiért, az evangéliumi életről tett tanúságtételéért és lelki atyaságáért, amellyel vezet bennünket, valamint átfogó és széles körben elterjedt „európai tanítóhivataláért”. Hogyan is ne emlékeznénk meg az Ön 2014-ben Strasbourgban tett látogatásáról az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban, de számos útjáról is kontinensünk szívében; a Nagy Károly-díj átadásáról 2016-ban és az Európai Unió állam- és kormányfőivel a római szerződés aláírásának 60. évfordulóján, 2017. március 24-én tartott találkozójáról.

Éppen ezen a találkozón, Szentatya, Ön hangsúlyozta: „Az alapító atyák arra emlékeztetnek minket, hogy Európa nem betartandó szabályok együttese, nem követendő jegyzőkönyvek és eljárások kézikönyve. Európa élet, az ember olyan felfogásmódja, amely az ember transzcendens és elidegeníthetetlen méltóságából indul ki, és nem pusztán megvédendő jogok vagy megkövetelt igények együttesének tartja azt.”

Köszönjük a bátorítását, hogy ne csüggedjünk, ne legyünk beletörődők, mert „az Úr nagyszerű munkára hívott bennünket, azon kell dolgoznunk, hogy háza egyre befogadóbb legyen, hogy mindenki beléphessen és élhessen benne” (Homília a CCEE megalakulásának 50. évfordulóján); és köszönjük, hogy továbbra is elkísér bennünket Krisztus hirdetésének fontos küldetésében, hogy „segítsük Európát, hogy újra rátaláljon Jézusnak és jegyesének örökké fiatal arcára”, újra felfedezve az európai identitás alapját képező keresztény értékeket.

Köszönjük, Szentatya, hogy az elmúlt évben, Ukrajna lerohanása óta nem fárad bele abba, hogy a háború befejezésére szólítson fel és imádkozzon a konfliktus áldozataiért. Egyházi közösségeinkkel együtt szeretnénk csatlakozni a hangjához, és megújítani felhívásunkat mindazokhoz, akik hatalmat gyakorolnak a nemzetek felett, hogy a lehető leghamarabb elérjék az igazságos békét az ukrán nép számára.

Miközben megerősítjük az Önnel való közösségünket, Szentatya, biztosítjuk imáinkról és kérjük atyai áldását. A Boldogságos Szűz Mária, Európa Anyja és kontinensünk védőszentjei segítsék Önt péteri szolgálatában.

                                            A CCEE elnöksége

Gintaras Grušas vilniusi érsek, a CCEE elnöke, Német László belgrádi érsek, a CCEE alelnöke, Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek, a CCEE alelnöke

Forrás és fotó: CCEE