Február 1-jén, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatása ünnepének előestéjén a Munkácsi Egyházmegyében lelkinapot tartottak a megszentelt élő személyek részére.

A találkozó a gyertyák megáldásával és ünnepélyes körmenettel kezdődött. A szentmisét az apostoli kormányzó, Lucsok Miklós OP püspök vezette. Koncelebrált Majnek Antal nyugalmazott püspök, az egyházmegye papjai és a Kárpátalján szolgáló szerzetes papok, valamint a meghívott vendég, Mihajlo Sztancsisin jezsuita szerzetes, aki a prédikációt mondta. A találkozón részt vettek az egyházmegye területén élő és szolgáló szerzetesek, szerzetesnők, harmadrendi tagok és a különböző közösségek megszentelt életet élő személyei.

Mihajlo Sztancsisin atya a prédikációjában, majd a szentmisét követő előadásában a résztvevők figyelmét a találkozás fontosságára hívta fel. Találkozás Istennel, a felebarátunkkal és önmagunkkal. „Sokak hivatása a Krisztussal való találkozáson múlik” – mondta többek között Mihajlo atya.

„Felismeri-e valaki Isten jelenlétét a szíved mélyén, az arcodon?” – tette fel a kérdést, utalva arra, hogy gyakran hallani panaszkodást a hivatások hiánya miatt, vagy amiatt, hogy a már meghívottak elhagyják a megkezdett utat.

„A Szentírásban egy kereső Istent látunk, aki megpróbálja megtalálni Ádámot és Évát, Izrael népét, és látjuk azt, hogy az emberek milyen nehezen válaszolnak a meghívásra. Nehezen ismerik fel Isten jelenlétét. A sivatag az Istennel való találkozás helye. Isten Jézuson keresztül akar találkozni az emberrel. A Biblia Istene az Atya, a Fiú és a Szentlélek találkozásának Istene. A mi Istenünk a közösség Istene, Isten az embert a találkozásra teremtette.” – húzta alá Mihajlo atya Isten közösség-létét.

A szentmise keretében sor került a fogadalmak ünnepélyes megújítására is, ami már hagyománnyá vált ezen az ünnepen. A mise végén a kitett Oltáriszentség előtt a részvevők együtt imádkoztak Ukrajna békéjéért.

Egy rövid felfrissülés után a program a jezsuita atya előadásával folytatódott, amelyben az előadó kibontotta a prédikációban megkezdett témát: az Istennel való egyéni találkozásnak köszönhetően az ember Isten hordozójává, kisugárzójává válik, amire mások is felfigyelnek. A jezsuita atya rámutatott a találkozás értelmére, fontosságára, feltételeire, megfelelő helyére és a találkozást elősegítő eszközökre.

A lelkinap közös ebéddel zárult, ahol a részvevők megélhették az Istennel való találkozást a felebarátban.