Az északi féltekén hagyományosan január 18 – 25. között rendezik meg a Krisztus-hívők egységéért végzett imahetet. Ökumenikus imahetet ilyen formában 1908 óta tartanak, minden alkalommal választanak hozzá egy bibliai mondatot. Ez alkalommal a kiválasztott bibliai mottó Izajás próféta könyvéből vett idézet:

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra.” (Iz 1,17)

„A helyes cselekvés tanulásához el kell határoznunk, hogy önvizsgálatot folytatunk. Az imahét kiváló alkalom annak felismerésére, hogy az egyházaink, hitvallásaink közötti megosztottság nem választható el az emberiség nagyobb családjában meglévő megosztottságtól. A keresztények egységéért folytatott közös imák során elgondolkodhatunk azon, mi egyesít bennünket, és elkötelezhetjük magunkat arra, hogy szembeszállunk az emberiséget sújtó elnyomással és megosztottsággal. Az elnyomás az egész emberiséget sújtja. Az egység nem lehetséges igazságosság nélkül. (…) Ezen szívig hatoló imáknak, találkozásoknak hatalmuk van arra, hogy átformáljanak bennünket – egyénileg, de a közösség szintjén is. Legyünk nyitottak Isten jelenlétére minden olyan találkozásban a másik emberrel, amikor változásra törekszünk.” – olvashatjuk az imafüzetben.

Ugyanis minden évben az imahétre készül egy imafüzet is. Az ez évi imahét anyagát az Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa készítette, a szöveget az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Vatikán Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanácsa által létrehozott nemzetközi bizottság tagjai véglegesítették.

Természetesen az, hogy hol hogyan használják az összeállított anyagot, rá van bízva minden közösségre.

„Az anyagot azzal bocsátjuk közre, hogy amikor csak lehet, alkalmazzák a helyi viszonyokra. Vegyék figyelembe a helyi liturgikus és vallási gyakorlatot, a társadalmi és kulturális környezetet. Ideális esetben ökumenikus körben használják. Egyes helyeken már adottak az ökumenikus keretek az anyag feldolgozásához, másutt − reményeink szerint, − az adaptálás szükségessége fogja ösztönözni e keretek megteremtését.” – írják az összeállítók az előszóban.

Az összeállított anyag felhasználása is sokrétű és változatos lehetőségeket rejt magában. Erről ezt olvashatjuk:

„Az egyházak és keresztyén közösségek beépíthetik saját istentiszteleteikbe az imahét anyagát. Az ökumenikusistentisztelet, a „nyolc nap” imádságai, és további imagyűjtemények témába illő fohászai is használhatók. Az imahetet ünneplő közösségek naponkénti istentiszteletükhöz meríthetnek a „nyolc nap” anyagából. Akik az imahét tematikája szerint bibliatanulmányokat szeretnének végezni, használhatják a „nyolc nap” reflexióit. A téma megbeszélését minden nap a közbenjáró imádsággal fejezhetik be. Az egyéni imát végzők is hasznosnak találhatják az anyagot imaszándékaik összpontosításához. Tudhatják, hogy világszerte másokkal közösségben imádkoznak Krisztus egyházának jobban látható egységéért.”

Az imahét során Ferenc pápa január 18-án tartja szerdai általános kihallgatását, január 22-én, Isten Igéjének vasárnapján pedig 9.30-kor szentmisét celebrál a Szent Péter Bazilikában. Január 25-én pedig, az imahét zárónapján, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, a Falakon kívüli Szent Pál Bazilikában 17.30-kor vesperást imádkozik.

Az imafüzet magyar nyelvű változata innen letölthető.

A Munkácsi Egyházmegyében megrendezésre kerülő ökumenikus imaheti alkalmakról a facebook oldalon adunk tájékoztatást.