A SZENTESTI VACSORA SZERTARTÁSA CSALÁDI KÖRBEN

Előkészület:

Terítsük meg az asztalt – eggyel több személyre, mint ahányan leszünk, egy váratlan vendég érkezésére is számítva, – a család minden tagjának, kicsiknek és nagyoknak egyaránt legyen helye. Meghívhatunk egy vendéget is, aki magányosan vagy szegényen él (pl. szomszéd, valamely rokon).

A terítéken kívül étel még ne kerüljön fel az asztalra.

Az asztal közepére tegyünk egy nagy gyertyát. Egyik oldalára a Szentírást, már felnyitva a megfelelő résznél, másik oldalán pedig a karácsonyi ostyát (ha van). Mikor mindenki összegyült, a családfő (az apa), meggyújtja a gyertyát.

Az ima menete:

Apa: Krisztus világossága.

Mindenki: Istennek legyen hála.

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Minenki: Amen.

Másvalaki (lehetőleg egy másik férfi) a családból felolvassa az olvasmányt.

Lk 2, 1-7

1Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriát Kvirínusz kormányozta. 3El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. 4Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. 6Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, 7és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

Ezután mondhatunk könyörgéseket.

Majd közösen elimádkozzuk a Mi Atyánk… imádságot.

Ha van otthon karácsonyi ostya, akkor most a családfő kezébe veszi, megtöri, odaadja a mellette állónak, aki tovább tör belőle, és tovább adja a következő családtagnak ezekkel a szavakkal: „Legyen békesség köztünk mindenkor” vagy „Béke legyen veled”, és megesszük az ostyát.

Apa: Istenünk! Te évről évre megörvendeztetsz minket azzal….

Mindenki: Amen.

Ezután közösen elimádkozzuk az étkezés előtti imádságot:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk.

Adjad, Uram, hogy jól essék, Jézus neve dicsértessék. Amen.