Október 2-án a Szentatya a Szent Péter téren az Úrangyala elimádkozása előtt rendhagyó módon nem mondott elmélkedést a vasárnapi evangéliumról, hanem a háborús helyzet súlyosságát látván „Megegyezésen alapuló, igazságos és stabil megoldást” sürgetett.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A háborús helyzet Ukrajnában olyan súlyossá, pusztítóvá és fenyegetővé vált, hogy nagy aggodalomra ad okot. Ezért ma az Úrangyala előtti egész beszédemet ennek szeretném szentelni. Az emberiségnek ez a szörnyű és felfoghatatlan sebe ugyanis ahelyett, hogy gyógyulna, egyre jobban vérzik, és fennáll a veszélye, hogy egyre nagyobbá válik.

Lesújtanak az ezekben a hónapokban kiontott vérnek és könnyeknek a folyamai! Szomorú vagyok a sok ezer áldozat – köztük különösen a gyermekek –, és a sok pusztítás miatt, melyek számtalan embert és családot tettek hontalanná, a hideg és az éhség pedig hatalmas területeket fenyeget. Bizonyos cselekedeteket soha nem lehet igazolni, soha! Nyugtalanító, hogy a világ olyan neveken keresztül tanulja meg Ukrajna földrajzát, mint Bucha, Irpiny, Mariupol, Izyum, Zaporizzsja és más helységek, melyek leírhatatlan szenvedés és félelem színtereivé váltak. És mit mondjunk arról a tényről, hogy az emberiség ismét atomfenyegetéssel néz szembe? Ez esztelenség!

Minek kell még történnie? Mennyi vérnek kell még folynia ahhoz, hogy megértsük, hogy a háború sosem megoldás, csak pusztítás. Isten nevében és a minden szívben lakozó emberiesség nevében megismétlem az azonnali tűzszünetre szólító felhívásomat. Hallgassanak a fegyverek! Találják meg azokat a tárgyalási feltételeket, amelyek nem erőszakkal kikényszerített, hanem megegyezésen alapuló, igazságos és stabil megoldásokhoz vezetnek! A megoldások pedig akkor lesznek ilyenek, ha az emberi élet szent és sérthetetlen értékének, valamint minden ország szuverenitásának és területi integritásának, a kisebbségek jogainak és jogos aggodalmainak tiszteletben tartásán alapulnak.

Mélységesen fájlalom az elmúlt napokban kialakult súlyos helyzetet, a nemzetközi jog elveivel ellentétes további lépésekkel együtt. Ez növeli a nukleáris eszkaláció kockázatát, olyannyira, hogy világszerte ellenőrizhetetlen és katasztrofális következményektől kell tartani.

Felhívásom mindenekelőtt Oroszország elnökéhez szól. Kérem, hogy állítsa meg – saját népének érdekében is – az erőszaknak és a halálnak ezt a spirálját. Ugyanakkor, lesújtva a fájdalomtól az ukrán népnek az agresszió következtében elszenvedett mérhetetlen szenvedései miatt, ugyanilyen bizakodó felhívással fordulok Ukrajna elnökéhez, hogy legyen nyitott a komoly békejavaslatokra. A nemzetközi élet minden főszereplőjét és a nemzetek politikai vezetőit pedig kitartóan kérem, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a folyamatban lévő háború befejezése érdekében, ne sodródjanak bele veszélyes eszkalációba, segítsék elő és támogassák a párbeszédre irányuló kezdeményezéseket. Kérem, dolgozzunk azon, hogy a fiatalabb nemzedékek a béke egészséges levegőjét, ne pedig a háború szennyezett levegőjét lélegezzék be! A háború őrültség!

Hét hónapnyi ellenségeskedés után használjunk fel minden diplomáciai eszközt, azokat is, amelyeket eddig talán nem használtunk fel, hogy véget vessünk ennek a borzasztó tragédiának. A háború önmagában baklövés és borzalom!

Bízzunk Isten irgalmasságában, aki képes megváltoztatni az emberi szíveket, és bízzunk a Béke Királynőjének anyai közbenjárásában, amikor a pompeji Rózsafüzér Szent Szüzéhez intézzük könyörgésünket, lélekben egyesülve a Pompeji kegyhelyén és a világ oly sok részén egybegyűlt hívőkkel.

Forrás: Magyar Kurír és Vatican News