Ebben az évben is nagyszerdán, április 13-án tartották a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházban az olajszentelési szentmisét. A szentmise főcelebránsa Lucsok Miklós apostoli adminisztrátor volt; vele együtt mutatta be a szentmisét Majnek Antal nyugalmazott megyéspüspök és az egyházmegye papjai.

„Azért jöttünk össze, hogy megünnepeljük az Egyház ajándékát, a szentségek ajándékát, a papság ajándékát. Mi, papok meg akarjuk ma újítani Krisztus iránti hűségünket. Benneteket pedig, testvérek, arra kérünk, hogy imádkozzatok értünk, különösen ezekben a nehéz időkben, amikor megpróbál minket a háború, hogy Krisztushoz hasonlóan mindvégig hűek maradjunk, hogy keresztünket mindvégig hordozzuk” – mondta Miklós püspök.

A prédikációt Majnek Antal püspök tartotta. „Ma azt ünnepeljük, amikor az Úr Jézus megalapította az Eucharisztia és a papság szentségét. Ami összeköti a kettőt: az áldozat” – kezdte beszédét a püspök atya.

„A Szent Kereszt évében vagyunk. Most értjük meg, hogy az isteni Gondviselés rendezte így, hogy novemberben éppen ebben a témában állapodtunk meg a püspökökkel” – folytatta Antal püspök atya. „Az Úr Jézus keresztjén mutatta be a Mennyei Atya az egész világnak az Ő végtelen, irgalmas jóságát. Ez tehát Isten szeretetének a misztériuma, ugyanakkor Jézus egész életének, a gonosszal szembeni harcának a győzelmi jelvénye is.”

A Szentírásban található áldozatbemutatásokról elmélkedve azt is elmondta: a próféták nemegyszer figyelmeztették a népet, hogy Istennek nem tetszik az áldozatbemutatás. Ez mindig akkor fordult elő, amikor külsőségessé vált az áldozat bemutatása, és nem szívből jött. „Ilyenkor az emberek elfelejtik, hogy igazából az Úristen hozza a maga nagy áldozatát, Ő mutatja be a szeretetét, a miénk csak egy válasz, egy nagyon gyönge válasz az ő szeretetére.”

A szentmisében a papok Lucsok Miklós püspök vezetésével megújították szenteléskor tett ígéreteiket, valamint megszentelték a keresztelés, a bérmálás és a betegek kenete szentségeinek kiszolgáltatásához szükséges olajokat.

A szentmisén a székesegyház kórusai énekeltek, még szebbé, még átélhetőbbé téve a liturgiát.

„Ezzel a szentmisével belépünk a húsvéti szent háromnap titkába, annak a titoknak a legbelsejébe, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk – az Ő Egyházában” – mondta a szentmise végén Lucsok Miklós püspök. „Ebben a nehéz, szenvedéssel teli időkben, a háború idején, mely mindannyiunkat érint, nagyon erősen megéljük és érezzük, mekkora áldás számunkra Jézus Krisztus jelenléte az Ő Egyházában. Így akart gondoskodni rólunk, akik a földi élet útjait járjuk életünk célja felé: a mennyek országa felé. Mert a mi életünk célja a mennyei Atyával való élet.

Ahogy Krisztus végigjárta a keresztutat, úgy mi is a saját keresztutunkat járjuk. És ahogy Krisztus megkapott minden szükséges erőt, úgy mi is megkapjuk mindazt az erőt, amire nekünk van szükségünk. Ezt különösen is megtapasztaljuk a szentségekben.”

Végül köszönetet mondott a papoknak szolgálatukért, áldozatukért és a hívekhez való odaadottságukért. Majd a jelenlévők hívekhez fordult: „Kérlek titeket, hogy legyetek irgalmasok hozzánk. Mi nem vagyunk Krisztus, de még ő sem tetszett mindenkinek. Krisztus azonban rajtunk keresztül gondoskodik rólatok.” Majd arra kérte a híveket, adjanak hálát papjaik szolgálatáért és imádkozzanak értük.

A szentmise ünnepélyes főpásztori áldással és a pápai himnusz eléneklésével ért véget.

A szentmise visszanézhető itt:

A Veritas összeállítása a szentmiséről:

Majnek Antal püspök prédikációja:

A papi ígéretek megújítása: