A lelki adoptálásról

„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek”– írja Jeremiás próféta (Jer 1,5), megerősítve, hogy az élet, amely Isten ajándéka, a fogantatással kezdődik.

A Katolikus Egyház Katekizmusának 2270. pontjában olvassuk: „Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez”.

A Szentatya, Ferenc pápa is kiemeli: „Egyetlen emberi lény sem összeegyeztethetetlen az élettel, sem életkora, sem egészségi állapota, sem létminősége miatt. Minden magzat, aki hírt ad magáról egy nő méhében, ajándék, aki megváltoztatja egy család történetét: egy apáét és egy anyáét, a nagyszülőkét és a testvérekét”.

 “Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be.” (Mt 18,5)

A lelki örökbefogadás (adoptálás) lényege szerint komoly ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa ismert gyermek születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva.

Az ígéret tárgyát képező imák: a rózsafüzér egy titka, egy adott ima a gyermekért, valamint önkéntes vállalás. Ez lehet pl. – hetente egy szentáldozás, – böjt, önmegtagadás, – meghatározott ima, – szentségimádás, – karitatív egyesületek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák támogatása, – vallási ismereteink elmélyítése (pl. a Szentírás, a Katekizmus, a pápai megnyilatkozások tanulmányozása), – a magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás terjesztése.

Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok gondolkodásmódjának, erkölcsi felfogásának helyes irányban történő fejlődéséért is.

A lelki adoptálás a jogi örökbefogadástól eltérően a gyermek saját, vérszerinti, törvényes családját akarja biztosítani – imák és áldozatok, az Istennek történő önátadás által. Mindez mély hitet, áldozatkész, tiszta és önzetlen szeretetet feltételez, hiszen e kezdeményezést vállaló olyan gyermekért és családjáért hoz áldozatot, akit nem ismer, akit soha sem fog magához ölelni, aki emberileg sohasem lesz az „övé”.

A lelki adoptálás végső célja az egész család, az Isten által rendelt erkölcsi rend védelme és helyreállítása. Egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért.

AZ ÜNNEPÉLYES ÍGÉRETTÉTEL SZÖVEGE

“Szentséges szűz, Istenanya, Mária, összes Angyalok és Szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve, elhatározom és ígérem, hogy mától kezdődően lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri. 9 hónapon át mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.

Imáim e szándékra a következők lesznek:

– a rózsafüzér egy titka,
– önkéntes felajánlásaim,
– és az az ima, melyet ma először mondok el:

A NAPI IMA SZÖVEGE

Uram Jézus, Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad – kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.”

***

Egy remek okostelefonos applikáció, ami mindennapra imát, valódi történeteket kínál, és megmutatja, mekkora éppen az adoptált babád: https://lelkiadoptalas.hu/alkalmazasok/powerbank-for-life/