A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021-as tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

 • magyar középiskolában, illetve líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás, emiatt ukrán középiskolában, líceumban/gimnáziumban szerzett érettségi bizonyítványt) nappali vagy LEVELEZŐ tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe, kivételt képeznek a papnevelő intézetek
 • első diplomás képzésben vesz részt;
 • szociálisan rászorul a támogatásra;
 • az aktuális félévet ukrajnai felsőoktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen)

Előnyt jelent, ha:

 • eddigi tanulmányi eredményei jók;
 • aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

Pályázni a FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓ DIAKOKNAK ITT lehet.

Beküldési határidő 2021. február 22.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ CSATOLNI KELL:

a) azoknak, akik először pályáznak:

 • kézzel írott önéletrajzot;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány fénymásolatát (додаток);
 • a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
 • igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
 • igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
 • plébánosi ajánlást zárt borítékban;
 • egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról
 • 1 db. saját címre ukránul megcímzett válaszborítékot 5.00 Hrivnya értékű bélyeggel ellátva;
 • 35 Hrivnya jelentkezési díj.

Закарпатський обласний благодійний фонд “Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород

 • iskolalátogatási igazolást vagy egy igazolást arról, hogy felvételt nyert a felsőoktatási intézménybe;
 • a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2020/2021-es tanév I. szemeszterének eredményei láthatóak, ha a pályázó már felsőoktatásban tanul.

b) akik már pályáztak:

 • a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolását (fizetés, nyugdíj, egyéb);
 • igazolást arról, hogy kap (vagy nem kap) ösztöndíjat;
 • igazolást az esetleges tandíjról és annak összegéről;
 • plébánosi ajánlást zárt borítékban;
 • egyházközségi vagy főiskolai hittancsoport, közösség vezetőjének nyilatkozatát az Ön tagságáról
 • 1 db. saját címre ukránul megcímzett válaszborítékot 5,00 Hrivnya értékű bélyeggel ellátva; (csak a postai úton jelentkezők számára)
 • a leckekönyv fénymásolatát, amelyen a 2019/2020-as tanév II. szemeszterének eredményei láthatóak
 • 35 hrivnya jelentkezési díj.

Закарпатський обласний благодійний фонд “Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород

 • iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.

Beküldési határidő 2021. február 22.

Kinek nincs lehetősége, hogy interneten kitöltse és elküldje a jelentkezést, azokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként:

2021. február 22-ig (postára adás dátuma): 89600, Munkács Pf. 113. A borítékot ukránul kérjük megcímezni!

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 Hrivnya félévenként.

A pályázókat e-mailben, illetve levélben értesítjük a pályázati eredményükről.

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre várjuk, illetve a 097-00-69-643 es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00- 14.00 óráig.

***

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai I-II. szintű akkreditációs felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021-as tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

 • felvételt nyert a szakmunkásképző iskolába, koledzsbe, művészeti szakiskolába;
 • szociálisan rászorul a támogatásra;
 • az aktuális félévet az ukrajnai oktatási intézményben végzi (nem tölti a szemesztert külföldi oktatási intézményben megszervezett részképzésen);
 • korhatár: 14-25 év

Előnyt jelent, ha:

 • eddigi tanulmányi eredményei jók;
 • aktív tagja az oktatási intézmény hittanközösségnek, egyházközségi csoportnak, családközösségnek stb.

A PÁLYÁZATI ŰRLAPHOZ CSATOLNI KELL:

 • kézzel írott önéletrajz
 • a középiskolai 9. osztályos vizsgaeredmények fénymásolata (додаток)
 • a pályázóval egy háztartásban élők kereseti igazolása
 • igazolás az ösztöndíjról
 • igazolás az esetleges tandíjról és annak összegéről
 • plébánosi ajánlás zárt borítékban
 • egyházközségi vagy szakiskolai hittancsoport-, közösség vezetőjének nyilatkozata az Ön tagságáról
 • 1 db. saját címre megcímzett felbélyegzett válaszboríték
 • 35 hrivnya jelentkezési díj

Закарпатський обласний благодійний фонд “Карітас Святого Мартіна”
89600, м.Мукачево, вул. Миру 15.
Код 25443514
p/p UA043223130000026003000016827
в Укрексімбанк, м.Ужгород

 • igazolás arról, hogy felvételt nyert vagy iskolalátogatási igazolás
 • ha már szakiskolában tanul, akkor tanulmányi eredményeinek átlaga a 2020/2021-es tanév I. félévében
 • 1/A táblázat

Pályázni a SZAKISKOLAI TANULOKNAK ITT lehet.

A pályázatokat várjuk a Google forma kitöltésében és csatolva e-mailben a szkennelt dokumentumokat.

Beküldési határidő 2021. február 22.

Kinek nincs lehetősége, hogy interneten kitöltse és elküldje a jelentkezést, azokat a következő postafiókcímre várjuk ajánlott küldeményként:

2021. február 22-ig (postára adás dátuma): 89600, Munkács Pf. 113.

A hiányos pályázatokat nem fogadjuk el!

Az ösztöndíj maximális összege egy főre 4000 Hrivnya félévenként.

A pályázókat e-mailben, illetve levélben értesítjük a pályázati eredményükről.

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia.com e-mail címre várjuk, illetve a 097-00-69-643 -es telefonszámon adunk bővebb tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőtől péntekig 8.00- 14.00 óráig.

LETÖLTÉS:

Pályázati űrlap (felsőoktatás)
Pályázati űrlap (szakiskola)
1A táblázat
Beküldendő iratok
Elszámolás