Majnek Antal püspök kilencedet hirdet egyházmegyénkben Szent Mihály főangyal közbenjárásáért a koronavírus-járvány mielőbbi megszűnéséért.

Kedves Testvérek!

Szeptember 20-án egyházmegyénkben kilencedet kezdünk Szent Mihály főangyal közbenjárásáért. Ahogy évszázadokkal ezelőtt a járványok idején, most mi is segítségül hívjuk őt, és közbenjárását kérjük a koronavírus-járvány mielőbbi megszűnéséért. Kérem, hogy az egyházközségekben a szentmisék végén kilenc napon keresztül imádkozzátok el a közbenjárását kérő litániát és imádságot – aki nem tud szentmisére menni, otthon tegye ugyanezt. Lehetőség szerint böjttel is kísérjük az imádságot, hogy lelkünkkel-testünkkel, egész lényünkkel kifejezzük kérésünk komolyságát.

Isten áldjon meg mindannyiunkat és szabadítsa meg a világot ettől a járványtól!

+Majnek Jenő Antal
megyéspüspök

***

Imádság Szent Mihály arkangyal közbenjárásáért

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: „Ki olyan, mint az Isten?”

Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs olyan jóság, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából.

Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és a gőg megfékezésére.

Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus feltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által!

Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké. Ámen.

 

Litánia Szent Mihály arkangyal tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!
Szent Mihály arkangyal, Isten kardja,
Szent Mihály arkangyal, az angyalok vezére,
Szent Mihály arkangyal, legyőzhetetlen Lélek,
Szent Mihály arkangyal, isteni erővel felfegyverkezve,
Szent Mihály arkangyal, Isten védelmezője,
Szent Mihály arkangyal, Lucifer legyőzője,
Szent Mihály arkangyal, minden ördöggel szemben hatalmas,
Szent Mihály arkangyal, minden bajjal szemben hatalmas,
Szent Mihály arkangyal, az ördögi személyekkel szemben hatalmas,
Szent Mihály arkangyal, szerencsétlenségeinkben
Szent Mihály arkangyal, betegségeinkben
Szent Mihály arkangyal, a családok és népek közötti harcokban
Szent Mihály arkangyal, az Egyházat védelmező harcokban
Szent Mihály arkangyal, a kísértések elleni benső harcokban
Szent Mihály arkangyal, a halálküzdelmekben

Az ördög cselszövéseitől, ments meg, Uram, minket!

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, Aki Szent Mihály arkangyalt védelmezésünkre és oltalmunkra adtad, imáink által add, hogy mindig megmeneküljünk minden bajtól és a pokol tüzétől!

A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.