„Éhínségtől, döghaláltól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!”

Ennek az imának szavaival fordul az Egyház reménykedve az Úrhoz, hogy könyörögve kérje: védjen meg minket a kataklizmáktól, az éhségtől, tűzvésztől, háborútól és a döghaláltól – vagyis a tömeges fertőző megbetegedéstől. Annak idején ezzel a szóval nevezték meg a középkor különféle járványait. A koronavírus-járvány (COVID-19) okozta veszélyhelyzetben mi is arra buzdítunk benneteket, hogy kiáltsunk fel Ahhoz, Aki az élet szerzője. Szemünk és szívünk tekintsen fölfelé, ahonnan a segítség jön, hiszen az Úrtól van a segítség, Aki az eget és a földet alkotta (vö. 121. zsoltár).

Tekintettel arra a lehetőségre, hogy Ukrajna egész területén általános karantént vezethetnek be, szeretnénk tájékoztatni és az alábbiakra bátorítani benneteket:

1. Ima az Úrhoz. Minden szentmise záró áldása után hangozzon fel templomainkban az ima a koronavírus-járvány terjedésének megszűnéséért, és imádkozzuk a fent említett imát is. Egyéni és közös imáinkban emlékezzünk meg mindenekelőtt a betegekről és az egészségügyben dolgozókról, akik ezzel a betegséggel küzdenek.

2. A halál veszélye minden embert arra késztet, hogy elgondolkodjon saját életén. Legyen számunkra ez az időszak a lelkiismeret-vizsgálat és a bűnbánat ideje, amit különösen is gyakoroljunk a bűnbánat szentségében (kérjük a papokat, hozzanak további biztonsági intézkedéseket a gyóntatás alatt).

3. A járvány valószínű kitörése esetén ne hagyjuk el az Élet Kenyerének – az Eucharisztiának – vételét. Annak érdekében, hogy korlátozzuk a megbetegedés lehetőségét, ugyanakkor viszont ne kelljen lemondanunk arról, hogy részesedjünk az Eucharisztiában, így határoztunk:

Szükség esetén növelni kell a szentmisék számát, így a hívek száma megoszlik egy-egy liturgián.

A szenteltvíztartókat ki kell üríteni a templomokban.

A hívek igyekezzenek biztonságos távolságot tartani egymással.

A karantén ideje alatt a „béke jelét” meghajlással vagy bólintással jelezzük, kézfogás nélkül.

A híveknek a betegségtől leginkább fenyegetett csoportjai (gyermekek, idős korúak, valamint a betegek) védelmét különösen is biztosítani kell. Őket arra kérjük, hogy a karantén ideje alatt maradjanak otthon, az Egyház liturgiájába a Mária Rádió és az EWTN televízió adásain keresztül kapcsolódjanak be, mely közben lelki áldozást is végezhetnek.

Teljességgel elfogadhatatlan, hogy egy beteg ember a saját és mások kockázatásával szentmisén vegyen részt! Számukra biztosítani kell annak lehetőségét, hogy otthonukban részesülhessenek a szentségekben, betartva a biztonsági szabályokat és a lehetséges fertőzés megelőzését szolgáló szabályokat is.
Ebben az időszakban arra kell törekednünk, híveknek és papoknak egyaránt, hogy fokozott érzékenységgel szolgáljuk beteg embertársainkat az olyan szentek, mint pl. Borromeo Szent Károly és Gonzága Szent Alajos hősiességéből merítve.

Ne essünk pánikba, és kövessük az Egészségügyi Minisztérium és más illetékes kormányzati szervek rendelkezéseit. Emlékezzünk Sirák fia könyvének szavaira: „Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz, meg hát az orvos is Isten teremtménye. A gyógyulás úgy jön a Magasságbelitől, mint az ajándék, amit a királytól kapsz” (Sir 38,1).

A Kivonulás könyvében a következő szavakat olvassuk: „Ha hallgatsz Uradnak, Istenednek szavára, és azt teszed, ami helyes az ő szemében, ha engedelmeskedsz parancsainak, és követed minden utasítását, akkor nem sújtalak semmiféle betegséggel, amelyekkel az egyiptomiakat sújtottam. Én, az Úr vagyok a te orvosod” (Kiv 15,26).

Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

N. 6/2020

Ukrajna római katolikus püspökei

Kiegészítés:

Ima a koronavírus-járvány terjedésének megszűnéséért

Atyánk, bizalommal kérünk téged, hogy a koronavírus ne okozzon több kárt, és hogy a járványt minél előbb le lehessen győzni. Kérünk téged, adj a betegeknek gyógyulást, és adj békét azokon a helyeken, ahol megjelent a koronavírus. Fogadd magadhoz azokat, akik ebben a betegségben hunytak el, vigasztald meg családjaikat. Támogasd és őrizd az egészségügyben dolgozókat, akik a vírussal küzdenek, inspiráld és áldd meg azokat, akik igyekeznek úrrá lenni a helyzeten. Urunk Jézus, testünk és lelkünk orvosa, tanácstalannak érezzük magunkat ennek a globális fenyegetésnek árnyékában, de bízunk Benned; adj nekünk békét és egészséget. Szentséges Szűzanyánk, vigyázz ránk és oltalmazz minket, vezess minket szeretetben Fiadhoz, Jézushoz. Ámen.

Szent Sebestyén, könyörögj értünk!
Római Szent Franciska, könyörögj értünk!
Szent Rókus, könyörögj értünk!
Szent Rozália, könyörögj értünk!
Borromeo Szent Károly, könyörögj értünk!
Gonzága Szent Alajos, könyörögj értünk!

Könyörgés

Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk!
Éhínségtől, járványtól, tűzvésztől és háborútól ments meg, Uram, minket!

A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket!

Mi bűnösök kérünk téged: hallgass meg minket, Urunk!