A szokottnál ünnepélyesebben szóltak a nagybocskói templom harangjai november 3-án. Vendégeket és zarándokokat köszöntöttek, akik eljöttek, hogy hálát adjanak a Mindenható Istennek a Szent Imre tiszteletére épült templom felszentelésének 20. évfordulója valamint a templombúcsú alkalmából.

A helyi hívek négynapos lelkigyakorlattal készültek a jeles eseményre. Mikulyák László helyi plébános meghívására, Stanislav Irisik lazarista atya tartott lelkigyakorlatot a búcsút megelőző napokban.

A jubileumi szentmise főcelebránsa Majnek Antal megyéspüspök volt, akik húsz esztendővel ezelőtt szentelte fel ezt a templomot. A zarándokokat, a vendégeket és a szentmisét bemutató atyákat a plébános köszöntötte a szentmise elején. Püspök atya köszöntő szavaiban arra buzdított, hogy ebben a szentmisében adjunk hálát azokért a kegyelmekért, amelyek húsz éven keresztül áradtak Isten jóságából a helyi lelkipásztorokon keresztül a hívekre.

Az ünnepi szentbeszédet, az idén ezüstmisés Pap Sándor császlóci plébános mondta, aki maga is négy éven keresztül volt ennek a templomnak a papja. Szentbeszédében az atya nem csak azokra a kegyelmekre, keresztelésekre, esküvőkre, szentmisékre emlékeztetett, amelyeknek e templom volt a helye, hanem Szent Imrére is, akinek Isten iránti hűsége és Istennek felajánlott tisztasága ma is aktuális, és szükséges Isten 21. században élő népe számára.

Az Eucharisztia liturgiáját ünnepi körmenet követte, majd pedig Mikulyák László plébános és Oniszkó György kurátor az egyházközség elismerő oklevelében részesítették azokat a híveket, akik az elmúlt 20 esztendőben aktívan kapcsolódtak be az egyházközség életébe. Talál közülük egyet mindenképpen szükséges kiemelni, éspedig Popovics Adélt, aki már a templom megépülése előtt elvállalta a orgonista és kántori szolgálatot, s azt mind a mai napig hűségesen végzi.

Az egyházközség nevében külön köszönetüket fejezték ki Ferencz Imre atyának, akik negyedévszázaddal ezelőtt elkezdte összegyűjteni a nagybocskói római katolikus híveket, majd pedig szervezése alatt kezdődött meg a templom építése.

A köszöneteken kívül a gyermekek is részt kaptak az elismerésben. Az egyházközség gyermekrajz-pályázattal készült a jeles eseményre. A három korcsoport szerinti legjobbak oklevélben és értékes ajándékban részesültek.

A szentmise ünnepélyességét emelte a rahói Laudate Dominum Kórus éneke Szojka Ella vezetésével.

A vasárnapi iskolások megemlékezését követően a nagybocskóiak a zarándokokat a templom nemrég elkészült alagsorában látták vendégül agapéval.

Istennek legyen hála a szép ünnepért!

Nagybocskói egyházközség