Egyházmegyénkben a tanév elején idén is megáldották lelkipásztoraink a tanárokat, köztük a hitoktatókat, valamint a diákokat és tanszereiket. Néhány képet közlünk ízelítőnek, szívesen várunk továbbiakat is a többi egyházközségből!

Mennyei Atyánk, Mindenható Örök Isten! Te Szentlelked által árasztod ránk a bölcsesség és értelem, a tanács és erősség, a tudomány, a jámborság és az Úr félelmének lelkét. Add, hogy mindazok a diákok, akik ezeket az iskolatáskákat és tanszereket értelmük kiművelésére használják, a Te dicsőségedet hirdessék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

Bakos

Beregszász

Csap

Császlóc

Kaszony

Rahó

Sislóc

Szürte

Nagybégány

Visk